PDF Afdrukken E-mail

Overlijden van Jacques Lory, oud-lid van het Wetenschappelijk Comité van het CegeSoma.

 Op 13 augustus overleed te Brussel Jacques Lory, professor emeritus aan de UCL en de Universiteit van Saint-Louis. Hij was vanaf 1972 lid van het Wetenschappelijk Comité van het CegeSoma en bleef er heel actief bij betrokken tot aan haar opheffing in 1999. Met hem verdwijnt een belangrijk stuk van het geheugen van onze instelling en ook een discreet maar belangrijk medewerker aan de historiografie van de Tweede Wereldoorlog in België. Lees meer...

Aanwinst – Archieven van de Fraternelle du service Hotton

 Een belangrijk archiefbestand voor de geschiedenis van het gewapend verzet in Wallonië aan de vooravond van de Bevrijding

De service Hotton was een verzetsorganisatie opgericht in 1943 op initiatief van de Belgische en Britse autoriteiten. Haar doel:  de militaire activiteiten van de bezetter verstoren, met name door zijn informatiekanalen en telecommunicatie te viseren. Deze dienst, operationeel vanaf begin 1944, liet zich vooral gelden in de beboste regio Chimay-Couvin dankzij de gedrevenheid van haar groep D.  De archieven, gelegateerd in april 2018, weerspiegelen deze opmerkelijke activiteit. Lees meer...

Een nieuwe digitale ruimte!

 Zoals aangekondigd in de Nieuwsbrief van november zet het CegeSoma verder in op een verbetering van de digitale toegang tot zijn collecties. Deze lente krijgt de leeszaal een nieuwe ruimte geheel gewijd aan digitale raadpleging. Kom zeker eens een kijkje nemen om onze dienstverlening te leren kennen! Lees meer...

De uitzendingen van Radio Bruxelles - Zender Brussel digitaal raadpleegbaar in de leeszaal.

 In oorlogstijd is de radio een bijzonder doeltreffend communicatiemiddel. Dankzij de radio vernamen de Belgen dagelijks nieuws over het front, beluisterden ze officiële of clandestiene toespraken, versleutelde berichten en propaganda-uitzendingen. Vele families hebben nog herinneringen aan de avonden die ze samen aan het radiotoestel doorbrachten. Radio was een ideaal middel om te informeren en te overtuigen, zowel voor de geallieerden als voor de bezetter. Dankzij het CegeSoma kan u vandaag opnieuw luisteren naar de radioprogramma's die de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog uitzonden vanuit Brussel.
Lees meer...

De herdenking van de vijftigste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog.

 Herdenkingsevenementen zijn integraal deel gaan uitmaken van onze hedendaagse samenleving.  Honderd jaar Groote Oorlog, de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo en zelfs de recente aanslagen in ons land kwamen reeds aan bod als thema voor herdenkingsplechtigheden. Herdenkingen zijn maatschappelijke belevingen die ons iets kunnen leren; niet alleen over de historische gebeurtenis waarvoor ze staan maar ook over de manier waarop de samenleving daarmee omgaat. Anders gesteld: hoe en met welke bedoelingen 'recupereert' het heden het verleden?

  Lees meer...

Een ontmoeting tussen het Rijksarchief en de universiteiten rond het thema 'digitalisering'!

 In 2015 is het Rijksarchief een denkoefening gestart over de digitale toegang tot de collecties, met name via het BRAIN-project MADDLAIN dat loopt in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. Van de gebruikersgroepen die werden geanalyseerd, behoren de universitaire onderzoekers tot de voornaamste doelgroepen. Het was dus zeker een goed idee om diensthoofden van het Rijksarchief te laten samenzitten met vertegenwoordigers van de afdelingen Geschiedenis van de Belgische universiteiten om hen van gedachten te laten wisselen over hun respectievelijke noden. Een terugblik op de goed gevulde brainstorming die doorging op 5 februari 2018.  Lees meer...

Inventaris van het archief van de Nationale Federatie van de oud-strijders van de Brigade Piron

 De herinnering van een mythische Belgische militaire eenheid eindelijk toegankelijk

Als de militaire eenheden uit de Tweede Wereldoorlog hun activiteiten staken na de Duitse capitulatie, voelen de voormalige strijders de noodzaak om de herinnering in ere te houden en de volgende generaties bewust te maken van hun offers voor het vaderland. Het verwerven en het inventariseren van het archief van de Nationale Federatie van de oud-strijders van de Brigade Piron zijn voor het CegeSoma bijzonder belangrijk, gezien de impact van de twee Wereldoorlogen op de Belgische samenleving. Lees meer...

Het CegeSoma stapt mee in het wikipedia-avontuur

Op 18 december jongstleden organiseerde het CegeSoma zijn eerste 'Wikipedia-marathon'.

 Zoals iedereen weet is Wikipedia een  meertalige online-encyclopedie die iedereen vrij en kosteloos kan gebruiken en verbeteren. Het project is onderdeel van een groter project : Wikimedia.

Naast de encyclopedie is er ook Wikisource voor originele documenten, Wikidata voor gegevensbanken, Wikimedia Commons voor foto's, Wikinews, Wiktionnaire enz.

  Lees meer...

    1   2   3