PDF Afdrukken E-mail

Archief Ludo Dierickx

Van Agalev tot B Plus

Onlangs verwierf het SOMA archief van gewezen Agalev-parlementslid Ludo Dierickx (1929-2009), geschonken door zijn weduwe. De acquisitie is nog een gevolg van de contacten die gelegd werden tijdens het acquisitieproject “De Belgische idee en het separatisme” (2007) waarmee het Centrum archief en documentatie wilde verwerven, bewaren en toegankelijk maken van organisaties en personen die na 1945 actie voerden voor de eenheid van het land.


Affiche B Plus bewaard in het archief Ludo Dierickx.
Affiche B Plus bewaard in het archief Ludo Dierickx.
Ludo Dierickx werd op 10 augustus 1929 geboren, liep in Borgerhout school aan het jezuïetencollege en studeerde nadien rechten aan de Gentse universiteit en aan het Brugse Europacollege. Tijdens zijn studies raakte hij in de ban van de Europese federalistische idee. Hij richtte het Europees Studie- en Informatiecentrum op en was navorser bij het Instituut voor Europese Studiën van de ULB. Begin jaren zestig was Dierickx, die uit een christendemocratisch milieu afkomstig was, drie jaar als adviseur verbonden aan het kabinet van CVP-minister van Binnenlandse Zaken Gilson. Van 1968 tot 1981 had hij de functie van directeur bij de Vereniging van Openbare Verzorgingsinstellingen.


In de loop van de jaren zeventig kwam hij in contact met de Anders-gaan-leven-beweging en werd hij politiek actief binnen Agalev. Vooral begin jaren 80 speelde hij er een vooraanstaande rol. In 1981 werd hij tot volksvertegenwoordiger verkozen, waardoor hij tot de allereerste lichting Agalev-parlementsleden behoorde, en met zijn publicaties gaf hij mee vorm aan het theoretisch onderbouwen van het groene gedachtegoed in België. Na zeven jaar als volksvertegenwoordiger volgden nogmaals zeven jaar als senator. Stilaan raakte hij binnen Agalev echter op het achterplan. Na een periode bij de sp.a vanaf 1995, zou hij in 2003 terugkeren naar Agalev/Groen.


Intussen was hij als tegenstander van de communautarisering van België en kritisch schrijver over nationalisme nauw betrokken geraakt bij B Plus, een actiegroep die strijd voor het behoud van België. In 1998 was hij mede-oprichter van de organisatie en de laatste jaren van zijn leven was hij er het boegbeeld van.

 

Het archief Ludo Dierickx (Plaatskenmerk AA 2230) omvat in totaal ongeveer tien strekkende meter en houdt vooral verband met zijn activiteiten binnen Agalev en Groen. Het gaat daarbij onder meer om persoonlijke geschriften, briefwisseling met leden, teksten van partijcongressen, verslagen van stuurgroep, uitvoerend comité en fractievergaderingen, persmededelingen, tijdschriften, boeken en knipsels. Een tweede belangrijke pijler binnen het archief heeft betrekking op B Plus. Daarnaast zijn er een aantal archiefbestanddelen over het Centrum voor de Studie van het Nationalisme, het Europees Studie- en Informaticentrum, over zijn activiteiten bij de sp.a en teksten over Europa. Een interessant archief kortom voor wie een aantal ontwikkelingen in de Belgische politiek van na 1960 wil bestuderen.


Gerd De Coster 

24 / 2 / 2010

  Terug