PDF Print E-mail

Lieven Saerens

Lieven Saerens (°1958) studied history at the catholic university of Leuven. He wrote his doctoral thesis on the issue of Antwerp's attitude towards the Jews during the period 1880-1944. He has been awarded the 'Hubert Pierlot' price as well as the price of the Province of Antwerp for his doctoral thesis. In the 1980s, he has collaborated to several broadcasts of the Belgian Radio and Television on the subject of Belgium during the Second World War.

In 1987, he became archivist in the KADOC (Catholic Documentation Centre) in Leuven and he has been a researcher at CEGESOMA since 2002. He is involved in many of the institution's projects concerning the question of the judeocide. Since 2004 he is Dutch-language editorial assistent of the academic review of Cegesoma, i.e. the Cahiers d'histoire du temps présent until 2011 and from 2012, the Journal of Belgian History. Finally, he is also in charge of the questions of a scientific nature by the Dutch-speaking public.

His fields of research are the attitude towards the Jews (from approx. 1880 to 1950), Jewish demography, the cultural history of the interwar period and the Second World War, and the post-war collaboration trials.

 

Has left the Centre on June 2017.

 

Books

Rachel, Jacob, Paul et les autres. Une histoire des Juifs à Bruxelles, Bruxelles, Mardaga/CEGESOMA, 2014, 272 p.(with Dirk Martin), Steden in oorlog. Antwerpen 1940-1945, Antwerpen/Brussel, Meulenhoff/Manteau-SOMA, 2010, 164 p. Traduit en français sous le titre Anvers sous l'Occupation, 1940-1945, Bruxelles, Renaissance du livre-CEGES, 2010, 164 p.(ism Frans Van den Brande) Tussen Antwerpen en heide : Joods cultuurleven in een bewogen tijd 1880-1944, Peter Wouters, 2009.De Jodenjagers van de Vlaamse SS. Gewone Vlamingen ?, Tielt, 2007.Étrangers dans la cité. Anvers et ses Juifs (1880-1944), Bruxelles, 2005. Inventaris van het archief Anton A. Jozef (Jef) Van Bilsen. 1913-1996, KADOC Reeks Inventarissen en Repertoria nr. 59, Leuven, 2002.Inventaris van het archief van de familie Lammens-Verhaegen. Ca. 1820-1950, KADOC Reeks Inventarissen en Repertoria nr. 61, Leuven, 2002.Vreemdelingen in een wereldstad. Een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking (1880-1944), Tielt, 2000.Inventaris van het archief van Ast Fonteyne. 1906-1991, KADOC Reeks Inventarissen en Repertoria nr. 43, Leuven, 1996.Inventaris van het archief van Robert Vandekerckhove. 1917-1980, KADOC Reeks Inventarissen en Repertoria nr. 44, Leuven, 1996.Inventaris van het archief van de familie Joseph de Hemptinne (ca. 1858-1950), KADOC Reeks Inventarissen en Repertoria nr. 45, Leuven, 1996.Katholiek Vlaanderen en de joden. 1933-1940. Vijftig jaar Kristallnacht, Leuven, 1988 (tentoonstellingscatalogus).

Recent articles

"Jodenvervolging", in  Bruno De Wever, Helen Grevers, Rudi Van Doorslaer and Jan Julia Zurné (dir.), Knack Historia. België 40-45, Roeselare, Roularta, 2015, p. 94-101."Het verhaal van een Joodse familie in oorlogstijd. Verzet in Brussel", in Memo Geschiedenis, n° 12 [déc. 2014], p. 76-79.
"Een foto van een jodentransport uit Antwerpen ?” in Hermes. Tijdschrift voor geschiedenis, n° 53, 2013, p. 31-41.
"Van vergeten naar gegeerd. Dossin en de Joodse herinnerin", in BTNG / RBHC / JBH, 2012, nr. 2/3, p. 138-169."Debate. Insa Meinen: The Persecution of the Jews in Belgium through a German Lens", in JBH / RBHC / BTNG, 2012, nr. 4, p. 200-217."Anvers date inconnue", in Bruno De Wever, Martine Van Asch en Rudi Van Doorslaer (dir.), Belges en guerre. Images inconnues, histoires insolites, Waterloo, 2012, p. 74-81.(with Dirk Martin), "Tant qu'ils nous laissent en paix (Villes en guerre – Anvers)", in Le Vif-l'Express extra, 3 fév. 2012, p. 34-37.(with Dirk Martin), "Zolang ze ons maar met rust laten (Antwerpen, stad in oorlog)", in Knack, Stedenspecial Antwerpen, 23.3.2011.Participation at Idesbald Goddeeris (red.), Revoluties onder historici. Gesprekken over internationalisering, democratisering en andere veranderingen in de academische wereld, Tielt, 2011. “Een ochtend in oorlogstijd. Een vrachtwagen propvol mensen in een eenzame straat”, in: BEG, nr. 22, 2010, p. 211-226. "'…. Ik heb een mama en een papa en ik heb een moeder en een vader'", in Bruno De Wever, Martin Van Asch en Rudi Van Doorslaer (red.), Gekleurd verleden. Familie in oorlog, Tielt, 2010, p. 96-99. "Lieven Saerens, 'geschiedschrijver van zijn tijd"/gesprek met : Lieven Saerens", in Tijdingen uit Leuven : tijdschrift van de Vereniging Historici Lovanienses, Leuven, Peter Verbist, 2009, n° 2, p. 9-29.“Mechelen: de Dossinkazerne. De moord op de joden”, in Jo Tollebeek, Geert Beulens, Gita Deneckere, Chantal Kesteloot & Sophie De Schaepdrijver (red.), België. Een parcours van herinnering. Dl. II: Plaatsen van tweedracht, crisis en nostalgie, Amsterdam, 2008, p. 234-249.“Antisémitisme et xénophobie”, in Paul Aron & José Gotovitch (red.), Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique, Brussel, 2008, p. 41-43.“Belgien”, in Wolfgang Benz (red.), Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Gechichte und Gegenwart. Dl. I: Länder und Regionen, München, 2008, p. 46-51.“De anti-Joodse politiek van nazi-Duitsland, 1933-1945”, in Rudi Van Doorslaer (red.), Gewillig België. Overheid en Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, Antwerpen-Amsterdam, 2007, p. 25-50.“La politique antijuive de l'Allemagne nazie (1933-1945)”, in Rudi Van Doorslaer (red.), La Belgique docile. Les autorités belges et la persécution des Juifs en Belgique durant la seconde guerre mondiale, Brussel, 2007, p. 21-46.“The attitude of the Belgian Catholic Church towards the Persecution of Jews”, in Lieve Gevers & Jan Banks (red.), Religion under Siege. Dl. I: The Roman Catholic Church in Occupied Europe (1939-1950), Leuven-Parijs-Dudley, MA, 2007, p. 243-281.“The General Attitude of the Protestant Churches in Belgium Regarding the Jews (from the End of the 19th Century to the Second World War)”, in Lieve Gevers & Jan Banks (red.), Religion under Siege. Dl. II: Protestant, Orthodox and Muslim Communities in Occupied Europe (1939-1950), Leuven/Parijs/Dudley, MA, 2007, p. 265-281.
  Back