PDF Afdrukken E-mail

Lieven Saerens

 Lieven Saerens (°1958) studeerde geschiedenis aan de KU Leuven, waar hij in 1999 promoveerde tot doctor in de geschiedenis met een proefschrift over de houding van de Antwerpenaars tegenover de Joden in de periode 1880-1944. Voor zijn proefschrift ontving hij zowel de Hubert Pierlot-prijs als de Prijs van de Provincie Antwerpen. Hij werkte in de jaren 1980 een aantal maal mee aan de BRT-uitzendingen over België in de Tweede Wereldoorlog.


In 1987 werd hij archivaris bij het KADOC in Leuven. Sinds 2002 is hij wetenschappelijke medewerker bij het CEGESOMA. Hij is betrokken bij verschillende projecten met betrekking tot de judeocide. Sinds 2004 neemt hij het Nederlandstalige redactiesecretariaat waar van het wetenschappelijk tijdschrift van het CEGESOMA: tot en met 2011, waren dat de Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, en vanaf 2012 het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. Hij verzorgt ook de Nederlandstalige wetenschappelijke informatieverstrekking.


Zijn onderzoeksdomeinen zijn de houding tegenover de Joden in België (ca. 1880-1950), Joodse demografie, cultuurgeschiedenis interbellum en Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse bestraffing van collaborateurs.

 

Heeft het CegeSoma verlaten in juni 2017.

 

Boeken

 • Onwillig Brussel. Een verhaal over Jodenvervolging en verzet, Brussel, Davidsfonds/Cegesoma, 2014, 240p.
 • (met Dirk Martin), Steden in oorlog. Antwerpen 1940-1945, Antwerpen/Brussel, Meulenhoff/Manteau-SOMA, 2010, 164 p. In het Frans vertaald onder de titel Anvers sous l'Occupation, 1940-1945, Bruxelles, Renaissance du livre-CEGESOMA, 2010, 164 p.
 • (ism Frans Van den Brande) Tussen Antwerpen en heide : Joods cultuurleven in een bewogen tijd 1880-1944, Peter Wouters, 2009.
 • De Jodenjagers van de Vlaamse SS. Gewone Vlamingen ?, Tielt, 2007.
 • Étrangers dans la cité. Anvers et ses Juifs (1880-1944), Bruxelles, 2005.
 • Inventaris van het archief Anton A. Jozef (Jef) Van Bilsen. 1913-1996, KADOC Reeks Inventarissen en Repertoria nr. 59, Leuven, 2002.
 • Inventaris van het archief van de familie Lammens-Verhaegen. Ca. 1820-1950, KADOC Reeks Inventarissen en Repertoria nr. 61, Leuven, 2002.
 • Vreemdelingen in een wereldstad. Een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking (1880-1944), Tielt, 2000.
 • Inventaris van het archief van Ast Fonteyne. 1906-1991, KADOC Reeks Inventarissen en Repertoria nr. 43, Leuven, 1996.
 • Inventaris van het archief van Robert Vandekerckhove. 1917-1980, KADOC Reeks Inventarissen en Repertoria nr. 44, Leuven, 1996.
 • Inventaris van het archief van de familie Joseph de Hemptinne (ca. 1858-1950), KADOC Reeks Inventarissen en Repertoria nr. 45, Leuven, 1996.
 • Katholiek Vlaanderen en de joden. 1933-1940. Vijftig jaar Kristallnacht, Leuven, 1988 (tentoonstellingscatalogus).

Recente artikelen

 • "Jodenvervolging", in  Bruno De Wever, Helen Grevers, Rudi Van Doorslaer en Jan Julia Zurné (dir.), Knack Historia. België 40-45, Roeselare, Roularta, 2015, p. 94-101.
 • "Het verhaal van een Joodse familie in oorlogstijd. Verzet in Brussel", in Memo Geschiedenis, n° 12 [déc. 2014], p. 76-79.
 • "Een foto van een jodentransport uit Antwerpen ?” in Hermes. Tijdschrift voor geschiedenis, n° 53, 2013, p. 31-41.
 • "Van vergeten naar gegeerd. Dossin en de Joodse herinnerin", in BTNG / RBHC / JBH, 2012, nr. 2/3, p. 138-169.
 • "Debate. Insa Meinen: The Persecution of the Jews in Belgium through a German Lens", in JBH / RBHC / BTNG, 2012, nr. 4, p. 200-217.
 • "Antwerpen. Datum onbekend", in Bruno De Wever, Martine Van Asch en Rudi Van Doorslaer (red.), Belgen in oorlog. Onbekende beelden. Sterke verhalen, Gent, 2012, p. 74-81.
 • (met Dirk Martin), "Tant qu'ils nous laissent en paix (Villes en guerre – Anvers)", in Le Vif-l'Express extra, 3 fév. 2012, p. 34-37.
 • (met Dirk Martin), "Zolang ze ons maar met rust laten (Antwerpen, stad in oorlog)", in Knack, Stedenspecial Antwerpen, 23.3.2011.
 • Deelname aan Idesbald Goddeeris (red.), Revoluties onder historici. Gesprekken over internationalisering, democratisering en andere veranderingen in de academische wereld, Tielt, 2011. 
 • “Een ochtend in oorlogstijd. Een vrachtwagen propvol mensen in een eenzame straat”, in: BEG, nr. 22, 2010, p. 211-226.
 • "'…. Ik heb een mama en een papa en ik heb een moeder en een vader'", in Bruno De Wever, Martin Van Asch en Rudi Van Doorslaer (red.), Gekleurd verleden. Familie in oorlog, Tielt, 2010, p. 96-99. 
 • "Lieven Saerens, 'geschiedschrijver van zijn tijd"/gesprek met : Lieven Saerens", in Tijdingen uit Leuven : tijdschrift van de Vereniging Historici Lovanienses, Leuven, Peter Verbist, 2009, n°2, p. 9-29.
 • “Mechelen: de Dossinkazerne. De moord op de joden”, in Jo Tollebeek, Geert Beulens, Gita Deneckere, Chantal Kesteloot & Sophie De Schaepdrijver (red.), België. Een parcours van herinnering. Dl. II: Plaatsen van tweedracht, crisis en nostalgie, Amsterdam, 2008, p. 234-249.
 • “Antisémitisme et xénophobie”, in Paul Aron & José Gotovitch (red.), Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique, Brussel, 2008, p. 41-43.
 • “Belgien”, in Wolfgang Benz (red.), Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Gechichte und Gegenwart. Dl. I: Länder und Regionen, München, 2008, p. 46-51.
 • “De anti-Joodse politiek van nazi-Duitsland, 1933-1945”, in Rudi Van Doorslaer (red.), Gewillig België. Overheid en Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, Antwerpen-Amsterdam, 2007, p. 25-50.
 • “La politique antijuive de l'Allemagne nazie (1933-1945)”, in Rudi Van Doorslaer (red.), La Belgique docile. Les autorités belges et la persécution des Juifs en Belgique durant la seconde guerre mondiale, Brussel, 2007, p. 21-46.
 • “The attitude of the Belgian Catholic Church towards the Persecution of Jews”, in Lieve Gevers & Jan Banks (red.), Religion under Siege. Dl. I: The Roman Catholic Church in Occupied Europe (1939-1950), Leuven-Parijs-Dudley, MA, 2007, p. 243-281.
 • “The General Attitude of the Protestant Churches in Belgium Regarding the Jews (from the End of the 19th Century to the Second World War)”, in Lieve Gevers & Jan Banks (red.), Religion under Siege. Dl. II: Protestant, Orthodox and Muslim Communities in Occupied Europe (1939-1950), Leuven/Parijs/Dudley, MA, 2007, p. 265-281.

Call voor EHRI fellowships bij het Cegesoma

 Het project European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) biedt de mogelijkheid aan buitenlandse onderzoekers en archivarissen om met een volledige beurs onderzoek te komen doen in het Cegesoma. Zowel de collecties van het CegeSoma als het Algemeen Rijksarchief en andere partner instituties, zoals Kazerne Dossin, zullen ter beschikking gesteld worden van de onderzoekers. De deadline om een kandidatuur neer te leggen is 31 December 2017. Meer informatie is hier beschikbaar.

Een vacature voor een wetenschappelijke statutaire functie (CegeSoma)


U heeft een licentiaat of een master in de geschiedenis en u wenst op het CegeSoma (Rijksarchief) te werken?
Op 20 oktober 2017 is een (Nederlandstalige) werkaanbieding verschenen in het Belgisch Staatsblad voor
een Nederlandstalige assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan Vacaturenummer HRM S 2270 (CegeSoma)(m/v/x)
 
De kandidaturen moeten worden ingediend binnen 20 kalenderdagen volgend op de datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

CALL FOR PAPERS : "Thinking Sex after the Great War" - International conference, Brussels, 17-19 October 2018

Op initiatief van Henk de Smaele (Universiteit Antwerpen) en het AVG-Carhif, zal einde 2018 een internationale conferentie « Thinking Sex after the Great War » gehouden worden in Brussel.
Deze conferentie wil een evaluatie maken van de impact van de Eerste Wereldoorlog op de representaties en vertogen over gender en seksualiteit . Het hoofddoel is de persoonlijke ervaringen van intellectuelen, filosofen, sociologen, dokters, psychologen of academici tijdens de oorlog in kaart te brengen, en te onderzoeken hoe deze ervaringen hun ideeën over de relaties tussen de seksen beïnvloed hebben. Via de trajecten van intellectuelen zal een evaluatie gemaakt worden van de wijze waarop dominante en minoritaire vertogen konden versterkt worden, veranderd of net ontstonden als gevolg van de oorlog.

Uiterste datum om een samenvatting in te zenden (400 woorden): 15 december 2017

Download de PDF voor de call for papers hier.

Drie vacatures voor statutaire wetenschappelijke functies (Rijksarchief)

Geïnteresseerd om voor de federale overheid te werken? In een boeiende wetenschappelijke omgeving? Op 13 oktober 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad drie vacatures voor statutaire wetenschappelijke functies (SW1) binnen het Rijksarchief. Lees meer...

Tussen twee vuren. Gerecht en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog - Verkrijgbaar bij het CegeSoma

 Begin oktober publiceerde Jan Julia Zurné haar boek Tussen twee vuren. Gerecht en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog bij uitgeverij Lannoo. Het boek is een bewerking van haar proefschrift, waarvoor ze in 2012-2016 onderzoek deed bij het Cegesoma binnen het kader van de IUAP Justice & Populations.

  Lees meer...

Internationale conferentie "The impact of WWI on marriages, divorces and gender relations in Europe"

 Internationale conferentie, “The impact of WWI on marriages, divorces and gender relations in Europe
5-6 oktober 2017, KULeuven

Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober vindt aan de KULeuven de conferentie « The impact of WWI on marriages, divorces and gender relations in Europe » plaats. Deze conferentie bestudeert de wijze waarop de oorlog, genderrelaties en huwelijks-en scheidingspatronen elkaar hebben beïnvloed tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Lees meer...

Was Opa een nazi ? verkrijgbaar bij het CEGESOMA

Dit belangrijke boek, waaraan medewerkers van het Rijksarchief/CEGESOMA  een essentiële bijdrage hebben geleverd, is in de eerste plaats een onderzoeksgids. Doel is iedereen die zelf op zoek wil gaan naar concrete informatie over familieleden (ouders, grootouders) die te maken hebben gehad met de repressie na de Tweede Wereldoorlog de weg te wijzen naar archieven waar hij of zij die informatie kan vinden.
Lees meer...
    1   2   3   4   5   6   7   8