PDF Afdrukken E-mail

Beeldbank

 

Bestelbon

 

De fotocollectie van het CEGESOMA is afkomstig van verschillende archieffondsen en giften. Ze omvat ongeveer 300.000 foto's. Sinds 1998 worden deze beelden systematisch geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Meer dan 250.000 foto's zijn reeds gescand en kunnen geraadpleegd worden via de geïntegreerde catalogus Pallas.


Om een opzoeking te doen:

  1. Op de startpagina van de catalogus een woord of aantal woorden over de thema's die u interesseren invoeren en in de rechterkolom 'Fototheek' aanklikken. Klik dan op 'zoek'.

  2. Er verschijnt een lijst met beschrijvingen van de foto's die aan uw zoekcriterium beantwoorden. U kan een beschrijving van één foto of van meerdere foto's aanklikken. Wanneer de foto niet onmiddellijk verschijnt klikt u op het oogje bovenaan het scherm. Om de foto te vergoten: dubbelklikken op het beeld.

Drie belangrijke opmerkingen betreffende de raadpleging van onze databank:

  1. Om ze voor het publiek toegankelijk te maken, wordt de fotocollectie van het CEGESOMA systematisch geïnventariseerd, gedigitaliseerd en van een beschrijving voorzien. Om een zekere coherentie bij het invoeren van de beschrijvingen te bewaren, houden wij ons aan volgende regels: wij respecteren de originele beschrijving, aangezien die volgens ons een volwaardige archivalische waarde heeft. Met andere woorden, de tekst op de achterzijde van de foto wordt letterlijk overgenomen. Deze werkwijze heeft belang, zeker wat de propagandafoto's betreft (die toch een belangrijk deel van onze fotocollectie uitmaken) waar de beschrijvingen vaak gemanipuleerd of zelfs onjuist zijn. Ook in het geval van particuliere bestanden nemen wij de inlichtingen over die ons door de schenkers verstrekt zijn.

  2. Met het oog op de veranderde wetgeving inzake het copyright is het CEGESOMA op dit ogenblik zijn fotocollectie aan het aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Dit betekent dat een aantal foto's in de toekomst niet meer beschikbaar zullen zijn via onze website, maar nog wel aanwezig op de beeldbank. Ook al kunnen ze niet meer via het internet ter beschikking worden gesteld noch worden gereproduceerd, toch blijven ze een documentaire waarde hebben. Ze kunnen voor onderzoeksdoeleinden op afspraak geraadpleegd worden op het CEGESOMA (contacteer Florence Gillet of Isabelle Sampieri). Concreet is het dus mogelijk dat een beschrijving aangeeft dat een fotofonds 25 beelden bevat maar dat slechts 10 ervan zichtbaar zijn op onze website. Het is ook mogelijk dat een beschrijving van een fotofonds tot geen enkele foto toegang verleent. Hier gaat het niet noodzakelijk om een technisch probleem maar kan het zijn dat een fonds ontoegankelijk is wegens auteursrechten.


    Deze aanpassing zal heel wat tijd in beslag nemen. Daardoor zijn sommige foto's nu nog toegankelijk op het internet ook al zullen ze dat in de toekomst niet meer zijn. Totdat onze collectie aan de nieuwe wetgeving aangepast is, behouden wij ons het recht voor om de reproductie van sommige foto's te weigeren. Dit zal u meegedeeld worden na ontvangst van uw bestelbon. Wij verontschuldigen ons voor eventuele problemen die deze nieuwe regeling u mogelijk bezorgt. Zij wordt echter toegepast in het algemeen belang en met respect voor de wetgeving.

  3. Gezien het aantal niet-betaalde bestellingen uit het buitenland en de moeilijkheid om deze wanbetalers te vervolgen hebben wij beslist om de uit het buitenland bestelde foto's slechts na ontvangst van de betaling toe te sturen. Wij hopen dat dit op uw begrip kan rekenen.