PDF Afdrukken E-mail

Vrijwilligers  Het CegeSoma kan al vele jaren rekenen op de medewerking van een dynamische ploeg vrijwilligers. Onder leiding van Fabrice Maerten, hoofd van de afdeling documentatie, doen ze essentieel klasseer- en inventariseringswerk van fondsen met betrekking tot de politieke en culturele geschiedenis van de België tussen 1914 en de jaren zeventig in het algemeen en de beide wereldoorlogen in het bijzonder. De vrijwilligers betrekken ruime lokalen en krijgen dezelfde logistieke ondersteuning als het personeel van het CegeSoma. Ze zijn ook betrokken bij verschillende collectieve projecten van het CegeSoma.

 

We zoeken nog steeds vrijwilligers met een passie voor het methodisch klasseren van archieven, persknipsels of foto's. Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met Fabrice Maerten.

 

In 2016 zijn in de instelling vrijwilligers actief :

  • Gilbert Pandelaers, Bruno Picard, Nico Theunissen en Christian Vanneste verwerken archief onder leiding van Fabrice Maerten.
  • Mania Kozyreff werkt in de bibliotheek onder leiding van Alain Colignon. Zij is verantwoordelijk voor de sector Persknipsels en probeert zo nauwkeurig mogelijk de personen die voorkomen in de trefwoorden van de Pallas catalogus te identificeren.

Het CegeSoma kan verder ook rekenen op de vrijwilligers van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF). Sinds september 2017 maakt Linn Sophie Stordahl-Wichelhaus deel uit van het leeszaalteam en verricht ze werkzaamheden voor de afdeling Documentatie. 

 

ASF België Vredesdienst en het CegeSoma, een langlopend partnerschap

 Sinds 2010 coördineren ASF België Vredesdienst en CegeSoma een gezamenlijk project - “Ballingschap in België” - over de immigratie van Duitse vluchtelingen in België van 1933 tot 1940. Het doel van het project is de kennis over het thema te verdiepen en de trajecten van deze vluchtelingen te volgen via hun levensloop.

Lees meer...

Vrijwilligers – Vertrek van het oudste (in dienstjaren) lid van het team

  

Na Gilbert Waeyenbergh, die na 20 jaar intensief werk het volledige klassement van de foto's van het pro-Duitse persagentschap Sipho realiseerde, en die ons in December 2013 verliet, zien we nu met lede ogen het vertrek tegemoet van de toegewijde Pierre Brolet. Hij verlaat CegeSoma deze maand november 2016. Hij laat tientallen inventarissen en lijsten na die de toegang tot de vele archiefcollecties vergemakkelijken.
Lees meer...

Vrijwilligers en stagiairs

Een gewaardeerde steun voor het Cegesoma

 Wegens budgettaire krapte beschikte onze instelling de afgelopen twee jaar niet over de financiële middelen om jobstudenten in dienst te nemen tijdens de zomermaanden. Het werk van de stagiairs en vooral van de vrijwilligers werd daardoor des te kostbaarder. Hun werkzaamheden situeerden zich meestal in de sector Documentatie, waar ze een gewaardeerde steun betekenden bij de ordening en terbeschikkingstelling van de collecties. Lees meer...