PDF Afdrukken E-mail

Studiedagen heemkunde “Van Bevrijding tot Overwinning”

Op 3 en 17 juni organiseerde het CegeSoma voor heemkundigen en lokale onderzoekers respectievelijk in het Rijksarchief te Namen en het Rijksarchief te Gent een studiedag over de bevrijding van België in september 1944.  Met dit verslag willen we alle geïnteresseerden tools aanreiken om hun onderzoek over dit onderwerp te verdiepen en de resultaten beter kenbaar te maken bij het publiek.

Twee gelijkaardige dagen met soms aangepaste inhoud.


Zowel in Gent als in Namen waren er telkens zes lezingen (vier in de voormiddag en twee in de namiddag) over gelijkaardige thema's, waarna drie werkgroepen  zich toespitsten op militaire aspecten, burgerlijke aangelegenheden en publieksprojecten. De inhoud van de uiteenzettingen voor beide dagen was soms verschillend. De presentaties waarnaar in dit artikel verwezen wordt, zijn dus complementair.


Namen, 3 juni 2019


Na het welkomstwoord van het diensthoofd van het Rijksarchief te Namen, Emmanuel Bodart, kregen de ongeveer vijftig toehoorders een bibliografisch overzicht dat was opgesteld door Alain Colignon, de verantwoordelijke van de bibliotheek van het CegeSoma. Vervolgens gaf  Fabrice Maerten, die instaat voor de publiekswerking i.v.m. de collecties van het CegeSoma, een overzicht van het burgerlijk (= niet-militaire) archief  dat landelijk beschikbaar is.

Na de koffiepauze werd het militair archief besproken door Jean-Michel Sterkendries, professor en departementshoofd “Studie van conflicten” bij de Koninklijke Militaire School.

Aan het einde van de voormiddag was het de beurt aan historicus Vincent Vagman, coördinator van een recent werk met als titel Le nouveau guide de l'histoire locale. Samen met twee andere auteurs van het boek gaf hij toelichting bij een presentatie over dit werkinstrument  dat zeer waardevol is om onderzoek te voeren en te delen. 

Het begin van de namiddag was toegespitst op de regio. Emmanuel Bodart gaf eerst een uitvoerig overzicht van het lokaal-regionale niet-militaire archief, en legde daarbij de link met het nationaal archief dat in de voormiddag aan bod was gekomen.

Historica Mélodie Brassinne, die binnen de cel Cultureel Erfgoed van de Provincie Namen werkt op de valorisatie van het herinneringserfgoed, schetste vervolgens de projecten die de provincie zal opzetten rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Ze riep ook op tot plaatselijke initiatieven.

Het publiek kon nadien zijn projecten voorstellen en, binnen de drie werkgroepen waarvan hierboven sprake, gerichte vragen stellen aan de sprekers.


 

     

 

 

Gent, 17 juni 2019


De ongeveer veertig deelnemers werden verwelkomd door diensthoofd Paul Drossens. Vervolgens presenteerde Nico Wouters, de directeur van het CegeSoma, een globaal overzicht van de bibliografische instrumenten en behandelde onderwerpen, alvorens een aantal studies over dit onderwerp op te lijsten.

Gert De Prins, archivaris bij de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers, nam vervolgens het woord. Zijn uiteenzetting ging vooral over het archief van het verzet en de burgerslachtoffers van de oorlog.

Na de koffiepauze praatte Frank Seberechts, die een boek voorbereidt over de bevrijding van Antwerpen, over de militaire bronnen

Aan het einde van de voormiddag overliep Chantal Kesteloot, verantwoordelijke voor Publieksgeschiedenis bij het CegeSoma, een lijst met vragen  die worden gesteld door personen die graag hun onderzoek kenbaar willen maken, en ze stelde ook een aantal concrete projecten voor.

Aan het begin van de namiddag spitste Paul Drossens zich toe op het archief van de repressie van de collaboratie, de burgerlijke rechtscolleges, Winterhulp en Oorlogsschade aan goederen

Tot slot gaf Hendrik Vandeginste, historicus en archivaris bij de vzw Histories, een overzicht van de initiatieven die in Vlaanderen op stapel staan rond het thema Bevrijding.

De studiedag werd ook hier afgesloten met een vruchtbare gedachtewisseling  in drie werkgroepen tussen de deelnemers en de sprekers.


Fabrice Maerten

 

  Terug