PDF Afdrukken E-mail

Zesde Bijeenkomst Publieksgeschiedenis

Maandag 30 september 2019 (12.30 – 14.00 u.) bij het CegeSoma''Quand la photographie devient une source historique à part entière' (Fotografie als volwaardige historische bron)

Lezing (in het Frans) met debat n.a.v.de publicatie van de werken 'Bruxelles, ville libérée (1944-1945)' en 'La Wallonie libérée (1944-1945)'.
Genodigden: Mélanie Bost, Alain Colignon, Chantal Kesteloot, Bénédicte Rochet (auteurs van de boeken)
Moderatrice: Anne Roekens.


Naar aanleiding van de 75e verjaardag van de Bevrijding nodigt het CegeSoma u graag uit voor de voorstelling van twee nieuwe boeken over de bevrijding van respectievelijk Brussel en de Waalse steden.

 

 

In de avond van 3 september 1944 wordt Brussel bevrijd.
De dagen daarvoor stond de stad al in rep en roer. De overblijvende collaborateurs waren ten einde raad en de Duitsers kozen in opperste verwarring het hazenpad.

Op 4 september gaan de Brusselaars in feeststemming de straat op, ook al zal de oorlog in Europa pas eindigen op 8 mei 1945.   


Op basis van de rijke collecties van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (Rijksarchief) en van andere bestanden die worden bewaard bij Belgische en buitenlandse instellingen en privépersonen, hebben Chantal Kesteloot en Bénédicte Rochet een fotogeschiedenis geschreven van Brussel in 1944-1945.

De auteurs hebben niet alleen iconische foto's van de bevrijding gecontextualiseerd maar ook het parcours gevolgd van beroeps- en amateurfotografen, om zo licht te werpen op het reilen en zeilen in de hoofdstad tijdens de bevrijdingsperiode.  

 

Mélanie Bost en Alain Colignon hebben in de collecties van het CegeSoma en andere overheids- of privéverzamelingen een zorgvuldige selectie gemaakt van minder bekende of onuitgegeven foto's, die zijn uitgekozen omwille van hun documentaire, verhalende of esthetische waarde. Met deze foto's willen ze een nieuwe kijk bieden op de opgewonden weken en maanden van de bevrijding in Wallonië.
 
Ze richten de schijnwerpers op de periode die gaat van de landing in Normandië tot de terugkeer van de gevangenen (april-juli 1945) en focussen daarbij op de beproevingen die de "gewone" burger moest doorstaan in zijn dagelijkse overleven aan het einde van de oorlog.

Zoals in de andere werken uit de reeks "Steden in Oorlog" proberen de auteurs een beeld te geven van het privéleven van de bevolking op een beslissend moment in de geschiedenis. Daarbij ligt de focus steeds op de steden "van bij ons", zowel kleine als grote, burgerwijken of industriële agglomeraties, zodat de lezer een originele kijk krijgt op het Wallonië tussen oorlog en vrede.

 

 

Tijdens deze Bijeenkomst Publieksgeschiedenis die wordt gemodereerd door Anne Roekens zullen de auteurs een antwoord trachten te geven op een aantal vragen: Hoe beleefden Brusselaars en Walen deze periode? Welke foto's bleven bewaard? Wat vertellen ze ons over de laatste oorlogsmaanden in Brussel en Wallonië en over de chaotische periode die erop volgde? Wat leren ze ons over fotografie in oorlogstijd?, enz.

Na de ontmoeting worden beide boeken (elke 160 blz. dik) 'Bruxelles, ville libérée (1944-1945)' en 'La Wallonie libérée (1944-1945)', uitgegeven door Renaissance du Livre/CegeSoma-Rijksarchief in de collectie Steden in Oorlog, te koop aangeboden aan € 24,90. Wie wil kan zijn/haar exemplaar door de auteurs laten signeren. 

 

Les invités du jour :

Chantal Kesteloot is doctor in de geschiedenis. In 2001 promoveerde ze aan de ULB op een proefschrift over de relatie tussen de Waalse beweging en Brussel van 1912 tot 1965.
Ze is verantwoordelijke van de afdeling Publieksgeschiedenis van het CegeSoma/Rijksarchief. Samen met Bruno Benvindo schreef ze 'Bruxelles ville occupée 1914-1918' en ze is ook de auteur van  'Bruxelles sous l'Occupation, 1940-1944', twee werken die verschenen in de collectie "Steden in Oorlog".
Haar voornaamste onderzoeksdomeinen hebben betrekking op de geschiedenis van de Waalse beweging, het vraagstuk Brussel, herinnering aan de oorlog en de nationale geschiedenis, de problematiek van nationalisme en nationale identiteit.
 
Alain Colignon is licentiaat geschiedenis (universiteit van Luik) en bij het CegeSoma/Rijksarchief verantwoordelijk voor de afdeling Bibliotheek.
Hij bestudeert o.a. het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog, politiek radicalisme, de collectieve herinnering aan woelige tijden en identiteitsrepresentaties. Hij zorgde voor regelmatige bijdragen voor de Encyclopédie du Mouvement wallon (1993-1997), de Dictionnaire historique de la Seconde Guerre mondiale en Belgique (2007) en het project Belgium WWII. Hij schreef ook een reeks artikelen over de periode 1914-1970 en diverse bijdragen over regionale etnologie.
Met Mélanie Bost schreef hij 'La Wallonie dans la Grande Guerre 1914-1918' en met Fabrice Maerten 'La Wallonie sous l'Occupation, 1940-1945', twee werken die deel uitmaken van de collectie Steden in Oorlog.
 
Mélanie Bost is doctor in de geschiedenis (UCL). Ze was verscheidene jaren doctoraatsbursaal bij het CegeSoma en verdedigde daarna een proefschrift over de houding van de Belgische magistratuur tijdens de Eerste Wereldoorlog. Samen met Alain Colignon schreef ze 'La Wallonie dans la Grande Guerre 1914-1918' (collectie Steden in Oorlog, 2016) en met Chantal Kesteloot 'Les commémorations de la Première Guerre mondiale' (CRISP, 2014). Haar onderzoeksdomeinen zijn de geschiedenis van justitie en het dagelijks leven van samenlevingen in oorlog. 
Momenteel werkt ze bij de algemene directie voor de aansturing van het onderwijssysteem van de Federatie Wallonië-Brussel. Ze is ook geassocieerd onderzoekster bij de Koninklijke Militaire School en het CegeSoma.
 
Bénédicte Rochet is doctor in de geschiedenis (universiteit van Namen). De titel van haar proefschrift luidde "Des actualités filmées au service de l'Histoire. La propagande audiovisuelle d'un gouvernement belge en état de siège (1940-1945)".
Momenteel is ze eerstaanwezend assistente en docente Geschiedenis aan de universiteit van Namen. Haar onderzoeksdomeinen zijn de geschiedenis van de cinema (filmjournaals, Belgische bioscopen en wereldconflicten), de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de geschiedenis van beeldmateriaal in de 20e eeuw en publieksgeschiedenis (documentaires, webdocumentaires, tentoonstellingen,...).
 
 

Anne Roekens is doctor in de geschiedenis (UCL). Haar thesis ging over de rol van de RTBF in de ontwikkeling van een Waalse identiteit tijdens de tweede helft van de 20e eeuw. 
Ze is professor Hedendaagse Geschiedenis aan de universiteit van Namen met als voornaamste expertises de geschiedenis van identiteitsvorming en -representatie in België, geschiedenis van de media, analyse van audiovisuele documenten en geschiedenis van de psychiatrie. 
Ze is onder meer lid van het redactiecomité van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, van het gespecialiseerd wetenschappelijk comité van het CegeSoma en van de onderzoeksgroep HiSI (Geschiedenis, Geluid en Beeld).

 

Samengevat:

Lezing met debat rond het thema  'Quand la photographie devient une source historique à part entière' (Fotografie als volwaardige geschiedkundige bron).
Plaats: Conferentiezaal van het CegeSoma, maandag 30 september 2019 (12.30 – 14.00 u.), Luchtvaartsquare 29 – 1070 Brussel.


Graag inschrijving vooraf bij isabelle.ponteville@arch.be  of  op nummer 02.556.92.11 met vermelding of u de lichte lunch wil gebruiken * + aanduiding van uw keuze  (5 euro vooraf te storten op de rekening van het CegeSoma : IBAN: BE12 6792 0045 0092 - BIC: PCHQBEBB + als mededeling: naam en voornaam + Bijeenkomst Publieksgeschiedenis).


* Keuze 1 : biobroodje kaas + groenten (+ plat water, bruiswater of sinaassap) / * Keuze 2 : biobroodje ham + groenten (+ plat water, bruiswater of sinaassap).


Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar eventuele belangstellenden !

 

  Terug