PDF Afdrukken E-mail
Welkom bij het CEGESOMA

Het CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht onderzoek, doet aan publiekswerking en bewaart documentatie. Als federale instelling maakt het samen met het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek deel uit van de Pool Documentatie. Het is een platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, in het bijzonder m.b.t. de twee wereldoorlogen.


Open brief - Is het geheugen van ons land in gevaar?

De nieuwe regering die deze maand is aangetreden, kan in vele opzichten vernieuwend worden genoemd. Maar of nieuw altijd beter is valt nog af te wachten. Voor de wetenschappelijke instellingen die nog op het federale niveau actief zijn gebleven sinds de tweede fase van de staatshervorming in 1980, hangt er in ieder geval meer dan gerommel in de lucht. Bij monde van de directeur van De Munt hebben de nationale culturele instellingen hun stem al luid laten horen, maar ook de federale wetenschappelijke instellingen (FWI) delen in de klappen.
Lees meer...

Het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (CEGESOMA) wordt in zijn bestaan bedreigd

Wij hebben, in het licht van het uitzonderlijke van de situatie, besloten u de Inleiding bij het Berichtenblad dat pas volgende maand verschijnt reeds nu door te sturen. Onze directeur Rudi Van Doorslaer slaakt een noodkreet bij de blinde besparingen die de federale wetenschappelijke instellingen en in het bijzonder het CegeSoma treffen. Maar er zit ook een oproep in vervat aan staatssecretaris Elke Sleurs om tot een dialoog te komen. Het gaat om het voortbestaan van de instelling.
Lees meer...

“Cegesoma Newsletter” Nr. 10 is verschenen

Cegesoma Newsletter, in zomer 2013 gelanceerd, is inmiddels aan zijn tiende editie toe. U kunt hem hier lezen.

Ter herinnering: via deze elektronische nieuwsbrief willen we de lezer informeren over actuele ontwikkelingen in de afdelingen Academische activiteiten, Publieksgeschiedenis en Documentatie.

Als u onze Newsletter wilt ontvangen, kunt u zich hier aanmelden.

Debatten over militaire geschiedenis

 Het leger in de Belgische geschiedenis: nieuwe perspectieven en uitdagingen

Op woensdag 5 November 2014 organiseren Josephine Hoegaerts (KULeuven) en Nel de Mûelenaere (UA), in samenwerking met CEGESOMA, een workshop over militaire geschiedenis in België.
Lees meer...

Twee Historikerdialogen in november

Voedingsellende en het wezen van bezettingsregimes

In november 2014 vinden maar liefst twee Historikerdialogen plaats: één op 6 november in Brussel en één op 7 november in Namen. Twee lezingen, telkens gevolgd door debat en dialoog, waarin wordt gepeild naar het wezen en de gevolgen van militaire bezettingen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Lees meer...

“Bastogne: De grootste slag om de Ardennen”

Dr. Peter Schrijvers, Belgisch historicus en professor aan de University of New South Wales in Sydney, heeft zojuist zijn boek over de slag om Bastogne gepubliceerd.

Het boek kwam tot stand met de hulp van Australisch onderzoeksgeld en een fellowship aangeboden door CEGESOMA in 2012. Lees meer...

11 november 2014. De Groote Oorlog in het BELvue museum

 Naar aanleiding van 11 november - Wapenstilstand - organiseert het BELvue museum een gelegenheidsprogramma. Grijp uw kans om een bezoek te brengen aan twee tentoonstellingen: Albert & Elisabeth. De film van een koninklijk leven en Onze Kongo. De Belgische koloniale propaganda ontsluierd.
Lees meer...

Lezing van Lawrence Van Haecke

Repressie na de Tweede Wereldoorlog: voorgeschiedenis en voorbereiding

Op woensdag 12 november 2014 hebben we Lawrence Van Haecke te gast voor een lezing over een onderwerp dat recent nog het voorwerp uitmaakte van scherpe debatten: de bestraffing van collaboratie met nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet zozeer de uitvoering, maar de voorgeschiedenis staat ditmaal centraal. Lees meer...

    1   2   3   4