PDF Afdrukken E-mail
Welkom bij het CEGESOMA/Rijksarchief in België

Het CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht onderzoek, doet aan publiekswerking en bewaart documentatie. Het vomt sinds 1 januari 2016 de vierde Operationele Directie van het Rijksarchief. Het is een platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, in het bijzonder m.b.t. de twee wereldoorlogen.


BELGIUM WWII – Een virtueel platform over de Tweede Wereldoorlog

 In een tijd waarin betrouwbare informatie over gevoelige thema's belangrijker lijkt dan ooit, ontwikkelt het CegeSoma een virtueel platform over België en zijn inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog. De website Belgium WWII verschijnt eind september 2017.
We lichten alvast een tipje van de sluier op over de eerste uitgewerkte thema's.

Lees meer...

Was Opa een nazi ? verkrijgbaar bij het CEGESOMA

Onder grote belangstelling is op 13 september 2017 het nieuwe boek 'Was Opa een nazi ?'  voorgesteld. Dit belangrijke boek, waaraan medewerkers van het Rijksarchief/CEGESOMA  een essentiële bijdrage hebben geleverd, is in de eerste plaats een onderzoeksgids. Doel is iedereen die zelf op zoek wil gaan naar concrete informatie over familieleden (ouders, grootouders) die te maken hebben gehad met de repressie na de Tweede Wereldoorlog de weg te wijzen naar archieven waar hij of zij die informatie kan vinden.
Lees meer...

Internationaal colloquium « In the Heart of the Great War – Au Cœur de la Grande Guerre »

Het gloednieuwe Mons Memorial Museum verwelkomt van 26 tot 28 oktober het internationaal colloquium “In the Heart of the Great War – Au Cœur de la Grande Guerre ”, dat georganiseerd wordt in samenwerking met het Cegesoma. Dit colloquium plaatst de interacties van burgers en militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog central. Lees meer...

LEESZAAL - Uitzonderlijke sluiting woensdag 13 september en woensdag 27 september

1936 - © CegeSoma
1936 - © CegeSoma
Wegens de organisatie van twee persconferenties (boekvoorstelling Was Opa een Nazi? Papy était-il un nazi?; lancering van het virtueel platform Belgium World War II).

ONDERZOEK - Feestelijke voorstelling van 10 jaar onderzoek over Justitie

 Op 22 september stelt de Interuniversitaire Attractiepool Justice and Populations in de Koninklijke Academie de resultaten voor van 10 jaar onderzoek over de geschiedenis van de Belgische Justitie (enkel op uitnodiging). Het CEGESOMA sinds 10 jaar een actieve partner, bracht verschillende projecten tot een goed einde, onder meer het doctoraat en het post-doctoraal onderzoek van Jan Julia Zurné, naast het thema 'Justitie' van het virtuele platform BELGIUM WWII dat vanaf 28 september online zal zijn.

TENTOONSTELLING - Gastvrij Brussel?

 Op 13 oktober opent in het Joods Museum de tentoonstelling 'Gastvrij Brussel?'. Deze tentoonstelling is het resultaat van een samenwerking tussen het Joods Museum en het Rijksarchief. Ze traceert, over een periode van bijna twee eeuwen (van 1830 tot vandaag), het parcours van emigranten die zich, gedurende enkele maanden of voor altijd, in Brussel vestigden. Naast dit historisch luik presenteert de tentoonstelling ook het werk van opkomende kunstenaars die de migratieproblematiek en de culturele diversiteit van het huidige Brussel aankaarten.

CONFERENTIES - Public and Applied History on the Battlefield of Europe

 De eerste conferentie van het Jean Monnet network 'Applied Contemporary European History' ging door in november 2016. Het netwerk wil moeilijke of controversiële onderwerpen uit de Europese geschiedenis, zoals oorlogen en geweldservaringen, aansnijden en wil bijdragen tot de constructie van een gedeelde Europese geschiedenis. In de loop van 2017-2019 worden verschillende conferenties georganiseerd. De eerste zal in Jena gehouden worden van 7 tot 9 november 2017. Meer info.

NIEUWE PUBLICATIE over mensenrechten tussen 1914 en 1940

 In mei 2017 publiceerde Laurence Petrone haar boek 'Democratie in Crisis. Een anatomie van de buitengerechtelijke vrijheidsberoving in West-Europa (1914-1940)'. Het boek vergelijkt België, Frankrijk en Nederland en analyseert hoe staten onder de druk van crisis en oorlog kunnen afglijden naar niet-democratische, repressieve maatregelen.


    1   2   3