PDF Afdrukken E-mail
Welkom bij het CEGESOMA

Het CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht onderzoek, doet aan publiekswerking en bewaart documentatie. Als federale instelling maakt het samen met het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek deel uit van de Pool Documentatie. Het is een platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, in het bijzonder m.b.t. de twee wereldoorlogen.


Staat, cinema en propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog, thema van onze volgende conferentie

 Niet alleen dictaturen bedienen zich van propaganda. Ook democratische staten zetten informatiekanalen naar hun hand om hun beleid te rechtvaardigen. Op 11 februari vertelt Bénédicte Rochet over het hobbelige propagandaparcours van de Belgische regering tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Lees meer...

Nieuw Engelstalig nummer van het BTNG

 Het vierde nummer van elke jaargang wordt telkens volledig in het Engels gepubliceerd. Zo willen we de Belgische geschiedenis van negentiende en twintigste eeuw meer internationale zichtbaarheid geven. Lees meer...

Flamenpolitik en oorlogsmisdaden centraal in volgende Historikerdialogen

 Op 26 februari debatteren Lode Wils en Gerhard Hirschfeld aan de UGent over de Vlaamse Beweging en de Flamenpolitik. Op 12 maart vindt aan de ULB een andere Historikerdialog plaats, over de naoorlogse processen van Leipzig.
Lees meer...

Call for paper - Doctorandidag WO1 in België

CegeSoma, 23 maart 2015

 De eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog heeft vorig jaar geleid tot een vernieuwde interesse voor deze periode en dit zowel bij het grote publiek als bij de onderzoekers. Getuige hiervan zijn de talrijke nieuwe onderzoeksprojecten die momenteel ondernomen worden en die specifiek gericht zijn op deze periode. Het was dan ook haast vanzelfsprekend dat bij de coördinatoren van de BRAIN projecten “The Great War from Below” (Nico Wouters - GWB) en “Ervaringen en herinneringen aan de Groote Oorlog in België” (Laurence van Ypersele & Olivier Luminet - Memex) de idee ontstond om elk jaar een Doctorandidag te organiseren. Lees meer...

Ons Berichtenblad 2014 is verschenen

Berichtenblad nr. 47Het 67 pagina's dikke Berichtenblad weerspiegelt onze activiteiten tussen september 2013 en oktober 2014 en kondigt tevens onze komende initiatieven aan.
Lees meer...

Colloquium “The Great War from Below”: nieuwe bronnen voor sociale geschiedenis

 Op 3 maart 2015 vindt in het Algemeen Rijksarchief in Brussel een congres plaats over nieuwe bronnen voor sociale geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in België. Dit congres vindt plaats in het kader van het door CegeSoma gecoördineerde BRAIN onderzoeksproject “The Great War from Below”. Het project bestudeert de impact van de Eerste Wereldoorlog op de Belgische samenleving.
Lees meer...

‘Neue Wege ins Archiv. Nutzer, Nutzung, Nutzen’ Een verslag van de 84ste Deutsche Archivtag

 Magdeburg, 24-27/9/2014

Archiefinstellingen verwerven, bewaren en ontsluiten archiefdocumenten met als uiteindelijke doel ze ter beschikking te stellen van onderzoekers, burgers en andere geïnteresseerden. Qua terbeschikkingstelling en archiefgebruik leveren de technologische ontwikkelingen heel wat nieuwe mogelijkheden en vragen op.

  Lees meer...

Historikerdialog: programma 2015

 Sinds zijn ontstaan legt de Historikerdialog het accent op het belang van dialoog en een transnationaal perspectief bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. In 2012 werd één sessie georganiseerd, in 2013 drie en in 2014 vijf. Inmiddels beslaat het programma een volledig academiejaar. Voor 2015 zijn niet minder dan acht dialogen voorzien.

Lees meer...
    1   2   3   4