PDF Afdrukken E-mail
Welkom bij het CEGESOMA/Rijksarchief in België

Het CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht onderzoek, doet aan publiekswerking en bewaart documentatie. Het vomt sinds 1 januari 2016 de vierde Operationele Directie van het Rijksarchief. Het is een platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, in het bijzonder m.b.t. de twee wereldoorlogen.


Het CegeSoma werft studenten aan voor de maanden juli, augustus en september

 Profiel:
Studenten Geschiedenis (bij voorkeur optie Archivistiek), Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde of Archivistiek.
Vaardigheden:
- Alleen of in teamverband kunnen werken
- Interesse in hedendaagse geschiedenis
- Kennis van het Frans

 

Wij bieden: een contract van twee weken of een maand, een aangename werkomgeving, taken die rechtstreeks verband houden met uw studies

Indien deze werkaanbieding u interesseert kan u uw kandidatuur, de periodes dat u beschikbaar bent en de gewenste duur (twee weken of een maand) ten laatste op maandag 24/04 sturen naar florence.gillet@cegesoma.be

Vacature

- POD Wetenschapsbeleid werft 2 vacante betrekkingen bij Stafdienst Personeel & Organisatie aan : 
Technisch assistant digitalisering (startbaancontract-jonger dan 26 jaar) 

- https://www.vdab.be/jobs/vacatures/55827830 

- http://www.actiris.be/ce/tabid/204/language/fr-BE/Detail-d-une-offre-d-emploi.aspx?reference=431176 

 

NIEUW - Veranderingen op onze website die uw opzoekingen eenvoudiger zullen maken

 Beste gebruikers, het MADDLAIN project wordt momenteel nog afgewerkt maar het CegeSoma brengt nu al enkele van de resultaten ervan in de praktijk om beter aan uw digitale noden tegemoet te komen. We voerden enkele wijzigingen door om ervoor te zorgen dat u gemakkelijker toegang krijgt tot onze catalogi.
Lees meer...

Workshop - Dagboeken en het dagelijkse leven tijdens de Tweede Wereldoorlog

 

Wat moeten we verstaan onder het dagelijkse leven tijdens de Tweede Wereldoorlog en hoe kunnen historische dagboeken bijdragen aan onze kennis daarover ? Verschillende sprekers zullen trachten te antwoorden op die twee vragen tijdens deze workshop, die op 31 maart 2017 in het CegeSoma plaatsvindt. 

PUBLICATIE: Een duidelijke en toegankelijke gids over de bronnen over de repressie

 Het is voor een leek niet gemakkelijk om de weg te vinden in de archieven die informatie geven over de repressie en de nasleep ervan. Op 18 mei 2017 wordt een gids aan de pers voorgesteld die de lezer een overzicht biedt van de archieven die toelaten het individueel parcours te reconstrueren van wie met de repressie te maken kreeg. De gids, een initiatief van de Universiteit Gent, de ULB, het Rijksarchief en het CegeSoma vertelt in mensentaal hoe de verschillende bronnen kunnen worden gebruikt.

AANWINST – Archieven van de Witte Brigade

 Een essentieel fonds voor de geschiedenis van het verzet in Vlaanderen

De Witte Brigade (Fidelio) is de enige gewapende verzetsbeweging van een nationale dimensie gesticht in Vlaanderen. Haar archief, dat sinds kort aan onze instelling werd nagelaten, is des te waardevoller omdat het niet alleen op de naoorlogse periode betrekking heeft, maar ook op de bezettingstijd. Bovendien werd dit archief al in detail geïnventariseerd wat de toegang vergemakkelijkt.  Lees meer...

NIEUW ONDERZOEK - Bevrijdingsmoorden en de Belgische justitie: de Brusselse casus (1944-1945)

 Begin 2017 is historica Jan Julia Zurné bij het CegeSoma begonnen aan een onderzoek naar de reactie van de Belgische justitie op door verzetsgroepen gepleegd geweld tegen (vermeende) collaborateurs tijdens en na de bevrijding. Via dit onderzoek wil ze meer licht werpen op de vraag hoe de rechterlijke macht probeerde de openbare orde te handhaven (of te herstellen) op een moment waarop verzetsgroepen over meer legitimiteit leken te beschikken dan de politie en justitie.

De Belgische magistratuur en het verzet : morele dilemma’s tijdens de Tweede Wereldoorlog

 Onlangs verdedigde Jan Julia Zurné, onderzoekster bij het CegeSoma, haar proefschrift aan de UGent met de titel 'Een buitengewoon verontrustend gewetensprobleem' De Belgische magistratuur en door verzetsgroepen gepleegd geweld tegen collaborateurs 1940-1950. Ze onderzocht hoe Belgische magistraten tijdens de Tweede Wereldoorlog reageerden wanneer de bezettingsmacht medewerking eiste aan de strijd tegen het verzet en welke gevolgen dit had voor henzelf en voor de verzetsgroepen.
Lees meer...
    1   2   3   4