PDF Afdrukken E-mail
Welkom bij het CEGESOMA/Rijksarchief in België

Het CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht onderzoek, doet aan publiekswerking en bewaart documentatie. Het vomt sinds 1 januari 2016 de vierde Operationele Directie van het Rijksarchief. Het is een platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, in het bijzonder m.b.t. de twee wereldoorlogen.


LEESZAAL - Vroege sluiting

Rekening houdend met de extreem hoge temperaturen die voor morgen, donderdag 22 juni 2017, worden aangekondigd zal onze leeszaal vanaf 15u gesloten zijn

LEESZAAL - Zomersluiting

Tussen 1 juli en 31 augustus zal onze leeszaal naast maandag telkens ook gesloten zijn op vrijdag. Voor de drie overige weekdagen blijven de normale openingsuren gelden.

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis – Het eerste nummer van 2017 is verschenen

  

De artikels in dit eerste nummer van 2017, twee in het Frans en twee in het Nederlands, illustreren opnieuw de diversiteit van het onderzoek over de Belgische geschiedenis van de Nieuwste Tijd.

 

  Lees meer...

VACATURES

* CegeSoma werft aan een Data Import Manager voor het EHRI-II project. In het kader van het Europese EHRI project (European Holocaust Research Infrastructure), werft CegeSoma een Data Import Manager aan. Het gaat om een functie waarbij een diploma in de humane wetenschappen in aanmerking komt, maar waarbij technische en communicatieve vaardigheden essentieel zijn. De deadline voor het indienen van kandidaturen is 5 juli 2017. U vindt alle informatie over inhoud en procedure in de profielomschrijving

* Het Rijksarchief (Rijksarchief Leuven) werft aan 1 historicus - wetenschappelijk medewerker (m/v/x) voor het BRAIN-pioniersproject TEMAS (Thesaurus of Early Modern Archival Sources). Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten hun dossier (PDF) uiterlijk op 30 juni 2017 per email te hebben overgemaakt aan pers@arch.be (met de referentie : kandidatuur TEMAS). Download het profiel hier.

Nieuwe leiding voor CegeSoma

 Op 1 mei 2017 trad Nico Wouters in dienst als het nieuwe hoofd van CegeSoma (de operationele directie 4 van het Rijksarchief). Met zijn benoeming komt een einde aan een lange overgangsperiode van tijdelijke directeuren. Het betekent de start van een nieuwe periode waarin CegeSoma binnen het Rijksarchief volop zijn rol kan ontplooien als expertisecentrum voor publieksgeschiedenis, onderzoek en collectievalorisering rond de wereldoorlogen en 20ste eeuwse conflictgeschiedenis. Lees meer...

NIEUW ONDERZOEK – De overgang van oorlog naar vrede in Brussel, 1918

 In de komende maanden zal het CegeSoma onderzoek voeren naar de turbulente overgangsfase van oorlog naar vrede aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Met het oog op een tentoonstelling voor het BELvue-museum (2018) willen we nagaan hoe de Belgische hoofdstad de laatste maanden van de Duitse bezetting heeft beleefd, en hoe de bezetting er precies tot haar einde kwam. Daarnaast willen we retraceren hoe het Belgische staatsbestel rond diezelfde tijd belangrijke democratische hervormingen onderging. In de tentoonstelling zal het dagelijkse leven van de Brusselaars – dat gekenmerkt was door zowel vreugde als verdriet - een centrale plaats innemen.

TRANSMEMO: Nieuw onderzoek rond de herinnering over collaboratie en verzet WO II

 In september 2017 start het nieuwe onderzoeksproject TRANSMEMO, een samenwerking tussen CegeSoma (Nico Wouters), de UGent (Bruno De Wever & Koen Aerts) en de UCL (Olivier Luminet en Valérie Rosoux). Lees meer...

ARCHIEVEN – Project UGESCO: hoogwaardige ruimtelijk-temporele metadata voor de gedigitaliseerde collecties

 Op 1 april lanceerde het CegeSoma, samen met een multidisciplinair team (UGent (IT en Geografie), ULB (Communicatietechnieken) en KUL (Letteren) het project UGESCO (Upscaling the Geo-temporal Enrichment, Exploration and Exploitation of Scientific Collections). Het project is volledig gewijd aan de verbetering van de kwaliteit van de ruimtelijk-temporele metadata van de gedigitaliseerde collecties “Beeld & Geluid”. 

    1   2   3