PDF Afdrukken E-mail
Welkom bij het CEGESOMA

Het CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht onderzoek, doet aan publiekswerking en bewaart documentatie. Als federale instelling maakt het samen met het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek deel uit van de Pool Documentatie. Het is een platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, in het bijzonder m.b.t. de twee wereldoorlogen.


Studiedag “Doing justice in Wartime” - Call for papers

  

Op 3 en 4 december 2015 zijn we gastheer voor de internationale studiedag “Doing justice in Wartime. Multiple Interplays Between Justice & Populations During the Two World Wars”. Deze studiedag wordt georganiseerd in het kader van de IUAP “Justice and Populations”. De call for papers vindt u hier
Lees meer...

Wie heeft Lahaut vermoord ?

 Emmanuel Gerard (ed.), Widukind De Ridder & Françoise Muller

Wie heeft Lahaut vermoord ? De geheime koude oorlog in België
Lees meer...

Het MADDLAIN project is van start gegaan

Het CegeSoma neemt sinds de lente van 2015 deel aan het MADDLAIN project dat wordt uitgevoerd in het kader van het BRAIN onderzoeksprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid. Door middel van dit tweejarig project, waaraan binnen het CegeSoma Florence Gillet (algemeen coördinatrice) en Jill Hungenaert (onderzoekster) meewerken, willen we onze (digitale) collecties valoriseren, ze een grotere zichtbaarheid geven en ze toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek.
Lees meer...

Rapport congres ‘Towards a New History of the Second World War?’ online beschikbaar

Judith Keilbach, Chantal Kesteloot en Roel Vande Winkel tijdens de derde sessie. (Foto Milo van de Pol)
Judith Keilbach, Chantal Kesteloot en Roel Vande Winkel tijdens de derde sessie. (Foto Milo van de Pol)
 Op 21 april 2015 discussieerden Belgische en Nederlandse historici tijdens het voorjaarscongres van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap over de toekomstige historiografie van de Tweede Wereldoorlog. Dit congres vond plaats in Den Haag en was een co-organisatie van het NIOD en  CegeSoma. Bent u benieuwd naar de besproken stellingen en thema's die meer debat verdienen? In dit rapport kunt u een overzicht van de sessies vinden, enkele conclusies en suggesties voor onderwerpen waar tijdens volgende conferenties of andere activiteiten over gedebatteerd kan worden. Het rapport is geschreven in het Engels.

“Cegesoma Newsletter” Nr. 15 is verschenen

Cegesoma Newsletter, in zomer 2013 gelanceerd, is inmiddels aan zijn vijftiende editie toe. U kunt hem hier lezen.

Ter herinnering: via deze elektronische nieuwsbrief willen we de lezer informeren over actuele ontwikkelingen in de afdelingen Academische activiteiten, Publieksgeschiedenis en Documentatie.

Als u onze Newsletter wilt ontvangen, kunt u zich hier aanmelden.

Nieuw archief over oorlog en televisie in ons bezit

 Onlangs kwamen de documentaire archieven van twee bekende tv-journalisten en programmamakers van de RTBF naar het CegeSoma. Daarnaast verwierven we enkele belangrijke privéarchieven in verband met de Tweede Wereldoorlog.
Lees meer...

Nu in de boekhandel: magazine over België tijdens de Tweede Wereldoorlog

 Op vraag van Knack werkten we, samen met het Instituut voor Publieksgeschiedenis, aan een magazine over de Tweede Wereldoorlog. U vindt het vanaf vandaag bij de dagbladhandelaar. Specialisten Rudi Van Doorslaer, Jan Julia Zurné, Bruno De Wever en Helen Grevers stelden een rijk geïllustreerd overzicht samen over de Tweede Wereldoorlog in België, volgens de recente stand van het onderzoek. Lees meer...

Programma van de Conferentie "War & Fatherland" volledig

Dit najaar vindt het internationale colloquium War & Fatherland. Nations, Identities and the First World War plaats. Vooraanstaande historici uit binnen- en buitenland, waaronder Sophie De Schaepdrijver, gaan er twee dagen in debat over nationalisme en collectieve identiteiten tijdens en na de Eerste Wereldoorlog.
Lees meer...

    1   2   3   4