PDF Afdrukken E-mail
Welkom bij het CEGESOMA

Het CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht onderzoek, doet aan publiekswerking en bewaart documentatie. Als federale instelling maakt het samen met het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek deel uit van de Pool Documentatie. Het is een platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, in het bijzonder m.b.t. de twee wereldoorlogen.


Fellowships voor onderzoek naar de Shoah

  

Het project European Holocaust Research Infrastructure, waarvan het CegeSoma één van de partners is, biedt verblijfskredieten aan van vier tot veertien weken voor onderzoek in een vijftiental wetenschappelijke instellingen  vooral in Europa, maar ook in Israël en de Verenigde Staten. Het CegeSoma is een van deze instellingen. Meer  informatie over de fellowships, de criteria, de aanvraag- en toewijzingsprodure en de deadlines (de eerste is 30 september 2015) vindt u in deze call.

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. Het eerste nummer van 2015 is verschenen

In dit nummer zijn vier artikelen opgenomen met een brede waaier aan politieke, culturele en sociale thema's uit de negentiende en twintigste eeuw. Lees meer...

Joden stierven niet alleen in gaskamers

  

Tijdens de Holocaust werden meer dan 2 miljoen Joden brutaal neergeschoten. Dat gebeurde op duizenden moordplaatsen – 'killing sites' – verspreid over heel Europa. Het IHRA, een internationale alliantie die wereldwijd educatie over de Holocaust stimuleert, staat in zijn eerste publicatie stil bij dit relatief onbekende fenomeen.
Lees meer...

CegeSoma creëert statuut Geassocieerde Onderzoeker

Deelnemers van de cursus ‘Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn familie?’, in 2015 georganiseerd i.s.m. Davidsfonds Academie in onze conferentiezaal. (Foto CegeSoma)
Deelnemers van de cursus 'Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn familie?', in 2015 georganiseerd i.s.m. Davidsfonds Academie in onze conferentiezaal. (Foto CegeSoma)
 

Onderzoek over 20ste eeuwse conflictgeschiedenis is al lang niet meer het exclusieve terrein van academische historici. Ook mensen uit andere disciplines, of onderzoekers die werken buiten wetenschappelijke instellingen, voeren onderzoek uit. Dit diverse onderzoek is vaak heel waardevol.


Om deze onderzoekers te verenigen in een netwerk, voert het CegeSoma het statuut van de Geassocieerde Onderzoeker in. Dit vervangt het oude netwerk van de correspondenten. Denkt u in aanmerking te komen? U vindt de omschrijving en voorwaarden in de Nota Geassocieerde Onderzoeker.

 

10 / 7 / 2015

Twee tentoonstellingen over de bevrijding van de kampen in Belgisch perspectief

Nog tot 31 december 2015 te bezoeken 2015

Profiteer van het zomerseizoen om de dubbeltentoonstelling “Bevrijding! Belgen in Duitse kampen” in het Fort van Breendonk en Kazerne Dossin te bezoeken. Twee expo's laten je kennismaken met minder een bekende periode uit de kampgeschiedenis: de bevrijding in 1945.
Lees meer...

Studiedag “Doing justice in Wartime” - Call for papers

  

Op 3 en 4 december 2015 zijn we gastheer voor de internationale studiedag “Doing justice in Wartime. Multiple Interplays Between Justice & Populations During the Two World Wars”. Deze studiedag wordt georganiseerd in het kader van de IUAP “Justice and Populations”. De call for papers vindt u hier
Lees meer...

Programma van de Conferentie "War & Fatherland" volledig

Dit najaar vindt het internationale colloquium War & Fatherland. Nations, Identities and the First World War plaats. Vooraanstaande historici uit binnen- en buitenland, waaronder Sophie De Schaepdrijver, gaan er twee dagen in debat over nationalisme en collectieve identiteiten tijdens en na de Eerste Wereldoorlog.
Lees meer...

Het MADDLAIN project is van start gegaan

Het CegeSoma neemt sinds de lente van 2015 deel aan het MADDLAIN project dat wordt uitgevoerd in het kader van het BRAIN onderzoeksprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid. Door middel van dit tweejarig project, waaraan binnen het CegeSoma Florence Gillet (algemeen coördinatrice) en Jill Hungenaert (onderzoekster) meewerken, willen we onze (digitale) collecties valoriseren, ze een grotere zichtbaarheid geven en ze toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek.
Lees meer...

    1   2   3   4