PDF Afdrukken E-mail
Welkom bij het CEGESOMA

Het CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht onderzoek, doet aan publiekswerking en bewaart documentatie. Als federale instelling maakt het samen met het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek deel uit van de Pool Documentatie. Het is een platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, in het bijzonder m.b.t. de twee wereldoorlogen.


Bericht aan de bezoekers en partners van het CegeSoma en het Rijksarchief

Het CegeSoma maakt vanaf 1 januari 2016 deel uit van het Rijksarchief

Vanaf 1 januari 2016 wordt het CegeSoma (onder de nieuwe naam “Studiecentrum Oorlog en Maatschappij”) geïntegreerd in het Rijksarchief. Het CegeSoma vormt vanaf die datum de vierde Operationele Directie (OD4) van het Rijksarchief.
De opdrachten van OD4 / CegeSoma veranderen niet. Voor de onderzoeker of de bezoeker van het CegeSoma heeft de integratie voorlopig geen gevolgen. Zowel de leeszaalwerking (het leeszaalreglement, het tarief, de openingsuren) als de online dienstverlening (websites, zoeksystemen) blijven vooralsnog ongewijzigd. Begin 2016 zullen maatregelen worden uitgewerkt en uitgevoerd om de dienstverlening in alle operationele directies van het Rijksarchief te uniformeren. U zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Ook voor de partners van CegeSoma en het Rijksarchief blijft, enkele praktische zaken niet te na gesproken, alles bij het oude.
U kan alle informatie verder op de voet volgen via de gebruikelijke informatiekanalen: nieuwsbrieven, websites en facebook-pagina's.

Karel Velle & Rudi Van Doorslaer17 december 2015

Belangrijk bericht

Donderdag 5 mei 2016 (O.H.Hemelvaart) en vrijdag 6 mei 2016 is het Centrum gesloten.

Tweehonderd jaar justitie. Historische encyclopedie van de Belgische justitie

  Ten tijde van de commotie veroorzaakt door de zaak Dutroux weerklonk meermaals de slogan dat het Belgisch justitieel apparaat de overstap diende te maken van de 19de naar de 21ste eeuw. De justitiële wereld is nochtans nooit gestopt met evolueren in overeenstemming met de veranderende kenmerken en noden van de Belgische samenleving. Een omvangrijke encyclopedie brengt de beste experts over het onderwerp samen en biedt een duidelijk overzicht (klik hier om deze encyclopedie te bestellen).
Lees meer...

De Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, Albert & Elisabeth en vele andere uitgaves tegen een verlaagde prijs

De meeste nummers van de BEG alsook verschillende studies en hulpmiddelen i.v.m. de geschiedenis van België in de 20ste eeuw kunnen nog steeds voor een laag bedrag aangekocht worden. Ook de catalogus Albert & Elisabeth. De film van een koninklijk leven is vanaf nu aan een lage prijs te koop.

Lees meer...

Oorlogsenthousiasme: over de aantrekkingskracht van het obscure op intellectueel Europa

  

Hoe valt de euforie te verklaren die zich meester maakte van kunstenaars, schrijvers, wetenschappers en andere intellectuelen bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ? Hoe konden duizenden intelligente, sociaal geëngageerde en vrijgevochten mannen en vrouwen veranderen in militante, oorlogsverheerlijkende radicalen?
De Nederlandse historicus Ewoud Kieft buigt zich in Europa 1900- Oorlogsenthousiasme 1918 over deze prangende vragen. Op woensdag 11 mei 2016 is hij te gast in het CegeSoma.
Lees meer...

Studiedag over verzoening na oorlog en conflict (Den Haag)

Een vrouw rouwt aan de Potocari genocide memorial dicht bij Srebrenica.
Een vrouw rouwt aan de Potocari genocide memorial dicht bij Srebrenica.
 

CegeSoma co-organiseert een internationale studiedag rond verzoening in post-conflictsituaties. De studiedag focust zich in hoofdzaak op het spanningsveld tussen het internationale beleid en de verwachtingen en noden van diverse lokale gemeenschappen.

De studiedag vindt plaats in Den Haag op 18 mei 2016 en de voertaal is Engels. Alle praktische en inhoudelijke informatie vindt u in het programma.

Onderzoek ? Niet enkel voor academische onderzoekers !

Ontmoetingsdag voor 'geassocieerde onderzoekers' op 23 mei 2016

De studie van conflicten van de 20ste eeuw is al langer niet meer het alleenrecht van academische historici. Tal van onderzoekers uit andere disciplines of mensen die buiten de wetenschappelijke instellingen werken, dragen bij aan dit onderzoek. Hun bijdrage is waardevol. Om deze vorsers in een netwerk te verenigen, riepen we het statuut van 'geassocieerd onderzoeker' in leven. Dit vervangt het voormalige netwerk van correspondenten. Lees meer...

Tuer au nom d'Allah. Radicalisation ou subculture? Les combattants européens en Syrie

  

Een 500-tal Belgen, meestal twintigers, trokken naar Syrië waar ze zich aansloten bij de uiterst gewelddadige terroristen van IS, ook gekend onder hun Arabische acroniem Daesh. Duizenden andere Europeanen deden dat ook. Het fenomeen roept moeilijke vragen op. Rik Coolsaet (UGent & Egmont-Royal Institute for International Relations) komt op woensdag 25 mei 2016 in het CegeSoma dit onderwerp toelichten. Lees meer...

    1   2   3   4