PDF Afdrukken E-mail
Welkom bij het CEGESOMA

Het CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht onderzoek, doet aan publiekswerking en bewaart documentatie. Als federale instelling maakt het samen met het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek deel uit van de Pool Documentatie. Het is een platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, in het bijzonder m.b.t. de twee wereldoorlogen.


Pers WO I Legermuseum in "The Belgian War Press"

  

 

Op de website The Belgian War Press kan  u voortaan ook de clandestiene pers uit de Eerste Wereldoorlog  uit de collectie van  het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijkgsgeschiedenis lezen.
Lees meer...

Open Monumentendagen Brussel: breng een bezoekje aan ons gebouw

  

 

Op 19 en 20 september 2015 vinden in het Brusselse Gewest de Open Monumentendagen plaats. Dit jaar luidt het thema: “Ateliers, fabrieken en kantoren”. Het programma bulkt van de ongewone plaatsen die dit thema illustreren. Ook ons gebouw opent - enkel op 20 september - de deuren.
Lees meer...

De Oorlogskranten - Het interbellum 1918-1940

  

Na de succesvolle reeks De Oorlogskranten 1914-1918, waarin het verhaal van de Eerste Wereldoorlog werd verteld aan de hand van de dagbladen van toen, is er nu een vervolg. Daarin wordt gefocust op de periode tussen de twee wereldoorlogen: het interbellum. Lees meer...

Aantal periodieken tijdelijk niet beschikbaar

In het kader van een digitaliseringsproject zijn de jaargangen 1940-1944 van een aantal tijdschriften voor een aantal maanden niet beschikbaar voor de lezers. De lijst met de plaatskenmerken van deze periodieken vindt u hier.

 

Fellowships voor onderzoek naar de Shoah

  

Het project European Holocaust Research Infrastructure, waarvan het CegeSoma één van de partners is, biedt verblijfskredieten aan van vier tot veertien weken voor onderzoek in een vijftiental wetenschappelijke instellingen  vooral in Europa, maar ook in Israël en de Verenigde Staten. Het CegeSoma is een van deze instellingen. Meer  informatie over de fellowships, de criteria, de aanvraag- en toewijzingsprodure en de deadlines (de eerste is 30 september 2015) vindt u in deze call.

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. Het eerste nummer van 2015 is verschenen

In dit nummer zijn vier artikelen opgenomen met een brede waaier aan politieke, culturele en sociale thema's uit de negentiende en twintigste eeuw. Lees meer...

Joden stierven niet alleen in gaskamers

  

Tijdens de Holocaust werden meer dan 2 miljoen Joden brutaal neergeschoten. Dat gebeurde op duizenden moordplaatsen – 'killing sites' – verspreid over heel Europa. Het IHRA, een internationale alliantie die wereldwijd educatie over de Holocaust stimuleert, staat in zijn eerste publicatie stil bij dit relatief onbekende fenomeen.
Lees meer...

CegeSoma creëert statuut Geassocieerde Onderzoeker

Deelnemers van de cursus ‘Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn familie?’, in 2015 georganiseerd i.s.m. Davidsfonds Academie in onze conferentiezaal. (Foto CegeSoma)
Deelnemers van de cursus 'Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn familie?', in 2015 georganiseerd i.s.m. Davidsfonds Academie in onze conferentiezaal. (Foto CegeSoma)
 

Onderzoek over 20ste eeuwse conflictgeschiedenis is al lang niet meer het exclusieve terrein van academische historici. Ook mensen uit andere disciplines, of onderzoekers die werken buiten wetenschappelijke instellingen, voeren onderzoek uit. Dit diverse onderzoek is vaak heel waardevol.


Om deze onderzoekers te verenigen in een netwerk, voert het CegeSoma het statuut van de Geassocieerde Onderzoeker in. Dit vervangt het oude netwerk van de correspondenten. Denkt u in aanmerking te komen? U vindt de omschrijving en voorwaarden in de Nota Geassocieerde Onderzoeker.

 

10 / 7 / 2015

    1   2   3   4