PDF Afdrukken E-mail

Internationaal congres “Doing justice in Wartime”

 

Op 3 en 4 december 2015 zijn we gastheer voor het internationale congresDoing justice in Wartime. Multiple Interplays Between Justice & Populations During the Two World Wars”. Deze studiedag wordt georganiseerd in het kader van de IUAP “Justice and Populations”.


  

Oorlogen van belang voor geschiedenis van het gerecht 

 

In de geschiedenis van de rechtspraak zijn periodes van oorlog en vreemde bezetting van cruciaal belang. Oorlog, een uitzonderingssituatie, brengt de gedeeltelijke opheffing van wetten met zich mee en beperkt de openbare vrijheden. Militaire rechtspraak van de strijdende partijen kent grote uitbreiding, en dit ten koste van de burgerlijke rechtspraak. In gebieden die worden bezet door vreemde legers is de impact op het gerechtelijke systeem nog groter. Als ze al niet worden opgedoekt, moeten de nationale jurisdicties functioneren naast die van de bezetter. Nieuwe instanties en actoren treden in concurrentie met de traditionele instellingen en magistraten.
 
Een grassroots perspectief  
 
Veel aspecten van de impact van gewapende conflicten op justitie mogen dan al bestudeerd zijn, het onderzoek bleef toch veeleer uitgaan van een institutionele en top-down aanpak. De gerechtelijke actoren op het terrein en hun praktijken en verwachtingen bleven daardoor in de schaduw staan. In lijn met recente tendensen in de criminologie en de sociale geschiedenis van justitie hanteert dit internationaal congres een grassroots benadering. De studieobjecten zijn de complexe interacties tussen gerechtelijke actoren: individuen en sociale groepen enerzijds, het 'gerechtelijke systeem' anderzijds (politie, gerechtelijke en penitentiaire instellingen). De studiedag wil het ontstaan en het precieze functioneren onderzoeken van nieuwe praktijken, strategieën en vormen van onderhandeling tussen de bevolking en het formele rechtssysteem in deze specifieke oorlogscontext, en de impact van deze nieuwe onderhandelingen op de lange termijn. 
 
Archieven over de praktijk als basis voor onderzoek  
 
Deze aanpak is haalbaar als de archieven over de eigenlijke rechtspraktijk het uitgangspunt zijn. De voornaamste neerslag van die praktijk en het ideale observatorium voor nieuwe interacties is het gerechtelijk dossier, van het begin van het onderzoek tot de uitvoering van eventuele sancties. Politie- en penitentiaire archieven en verslagen van de administratieve controle zijn ook erg bruikbaar. 
 
België is een uitstekend onderzoekskader 
 
Mede omdat deze studiedag plaatsvindt in het kader van IUAP 7/22 (“Justice & Populations: the Belgian Experience in International Perspective”), is België het onderzoeksterrein. België heeft twee oorlogen en bezettingen doorstaan en was bovendien een koloniale macht van formaat in de periode tussen beide wereldoorlogen.

 

Praktisch:


- Donderdag 3 en vrijdag 4 december 2015
- Klik hier voor de programmafolder
- Gratis toegang, maar vooraf aanmelden bij: leah.kazar@cegesoma.be

 

Mélanie Bost

 

5 / 11 / 2015

  Terug