PDF Afdrukken E-mail

Het ADOCHS-project – Voor een betere kwaliteitscontrole van de gedigitaliseerde collecties

Op 1 november 2016 lanceert het CegeSoma, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), de VUB en de ULB, het project ADOCHS (Auditing Digitalization Outputs in the Cultural Heritage Sector). Dit project is volledig gewijd aan de verbetering van het proces van kwaliteitscontrole van de gedigitaliseerde erfgoedcollecties. Het team heeft de opdracht om, op basis van geschreven en iconografische bronnen, methodologische en technische tools te ontwikkelen om een controle van de kwaliteit van de technische aspecten en van de kwaliteit van de metadata te verzekeren. Anne Chardonnens is belast met dit project in hetCegeSoma. Voor meer informatie : http://adochs.be/


Naar goed doordachte digitaliseringsprojecten in de toekomst
 

Foto ARA.
Foto ARA.
Halfweg de jaren negentig zijn de culturele instellingen het numeriek tijdperk binnengetreden. In België heeft de overheid in 2004 een eerste digitaliseringsplan goedgekeurd dat over tien jaar liep. Dank zij dit plan zijn negen digitaliseringsprojecten gerealiseerd binnen de federale wetenschappelijke instellingen. De website The Belgian War Press van het CegeSoma is één van de concrete resultaten. In 2014 werd een tweede fase gelanceerd om de instellingen toe te laten het werk van de afgelopen tien jaar verder te zetten. De eerste fase heeft enerzijds de instellingen een zekere expertise bezorgd op het vlak van digitalisering, maar anderzijds werden zij geconfronteerd met talrijke moeilijkheden en de nood aan een aanzienlijke menselijke en financiële investering. De huidige doelstelling bestaat erin de verworven ervaring te benutten om in de toekomst goed doordachte projecten te kunnen opstellen. Met dit doel voor ogen is het project ADOCHS gelanceerd.

 

Kwaliteitscontrole, een essentiële stap in het digitaliserings proces
 

Het probleem van kwaliteitscontrole was één van de belangrijkste hindernissen in de eerste digitaliseringsfase. Tal van projecten hebben inderdaad het belang, op menselijk en technisch vlak, van deze essentiële stap  in het digitaliseringsproces onderschat. In de meeste gevallen kregen de teams te maken met een gebrek aan methodologische standaardiseering en geautomatiseerde werkinstrumenten voor de kwaliteitscontrole. Ze hebben dus vooral manueel gewerkt, zonder procedure aangepast aan hun specifieke noden. Voor de integriteit en de uniformiteit van de gegevens en bestanden, en ook hun bewaring op lange termijn, is de kwaliteitscontrole een essentieel element in elke stap van het digitaliseringsproces. Dit geldt zowel voor de intern als de extern gerealiseerde projecten.

 

Een betere toegang tot de collecties
 

Door de kwaliteitscontrole te verbeteren beoogt dit project niet alleen het volledige digitaliseringsproces te versnellen, maar ook de kosten te reduceren en de kwaliteit van de gegevens te verbeteren van toekomstige digitaliseringsprojecten. De federale wetenschappelijke instellingen zullen er de belangrijkste begunstigden van zijn, maar dit onderzoek wil ook tegemoet komen aan een grotere nood bij alle erfgoedinstellingen in België en het buitenland. Overigens zal ook het brede publiek voordeel hebben bij een betere toegankelijkheid van de collecties dank zij de optimalisering van de verstrekte metadata en van digitale beelden van een hogere kwaliteit.

 

Een dubbele aanpak
 

Het project stelt een dubbele aanpak voorop. De eerste wil de aandacht vestigen op de methodologische aspecten door richtlijnen op te stellen voor de verwerking van erfgoedcollecties. De tweede benadering moet toelaten om de technische instrumenten te ontwikkelen voor het automatiseren van de taken verbonden aan de kwaliteitscontrole of een ondersteuning bieden bij de manuele controle. Er zal worden rekening gehouden met zowel de technische aspecten (resolutie van het beeld – juistheid van de formaten van de bestanden) als met de metadata (beschrijving van de collecties, compatibiliteit met de HTML formaten, enz.). Het team zal hoofdzakelijk werken op basis van twee case studies: de gedigitaliseerde kranten van de Koninklijke Bibliotheek van België en de fotocollecties van het CegeSoma. 

 

Projectverantwoordelijke : Florence Gillet

Projectmedewerkster : Anne Chardonnens

 

27 / 10 / 2016 

  Terug