PDF Afdrukken E-mail

IVe Conferentie van de International Federation for Public History

Van 5 tot 9 juni 2017 vindt in Ravenna de vierde conferentie plaats van de International Federation on Public History (IFPH/FIHP). Gedurende vijf dagen zullen een vijftigtal internationale panels thema's aankaarten die essentiële vragen stellen over publieksgeschiedenis.


Tegelijkertijd houdt ook de Italiaanse associatie voor publieksgeschiedenis er haar eerste conferentie. De Poolse historicus en directeur van het Museum van de Tweede Wereldoorlog in Gdansk, Pawel Machcewicz, is de eregast op het evenement. Zijn aanwezigheid zal eveneens de gelegenheid vormen om terug te komen op historische en herinneringsdebatten die Polen vandaag kwellen.

 

Het niet te missen evenement in publieksgeschiedenis
Voor iedereen met interesse in publieksgeschiedenis, kondigt de conferentie in Ravenna zich al aan als een niet te missen evenement. Bijna tweehonderd internationale sprekers, zonder daarbij een even groot aantal Italiaanse historici te tellen, zullen interessante discussies op gang brengen. Onder de behandelde thema's evoqueren we lukraak de problematiek van de verhouding tussen musea en publieksgeschiedenis, de uitdaging van erg hedendaagse evenementen in termen van publieksgeschiedenis, digital (public) history, of nog de vraag omtrent moeilijke verledens en gecontesteerde herinneringen, zonder het gebruik van diverse en gevarieerde bronnen te vergeten, evenals het hele vraagstuk over de opleidingen en de methodologieën eigen aan publieksgeschiedenis.

Het programma en informatie over hoe deel te nemen, zijn beschikbaar via de website: https://events.unibo.it/ifph2017


 Een jonge federatie van internationale omvang
Dit dynamisme is de vrucht van een jonge federatie die de recente ontwikkeling van publieksgeschiedenis illustreert. Oorspronkelijk zag deze structuur het licht in de schoot van de National Council on Public History, een prominente Amerikaanse organisatie. De eigenlijke oprichting dateert van 2012 in het kader van een symposium gewijd aan “digital humanities”, georganiseerd door le Centre virtuel de la Connaissance de l'Europe (CVCE) van Luxemburg. De interesse in publieksgeschiedenis, ontstaan in Noord-Amerika, is progressief gegroeid in de rest van de wereld. De benadering van de IFPH hanteert resoluut dit internationale perspectief en weigert duidelijk om zich tot een eurocentrische benadering te beperken. In 2016 werd de jaarlijkse conferentie overigens gehouden aan de Universidad Los Andes in Bogota. De IFPH telt zowel individuele als institutionele leden. Recent ondersteunde de federatie de oprichting van nationale structuren in meerdere landen. De Italiaanse casus is vandaag het meest recente en dynamische voorbeeld.


Het CegeSoma, een belangrijke speler in publieksgeschiedenis
Van meet af aan is het CegeSoma gevoelig voor een historische benadering in samenwerking met en voor een breed publiek. Vanaf zijn ontstaan heeft het centrum willen luisteren naar de maatschappelijke behoeftes. In 2012 werd deze bekommernis des te meer versterkt door de creatie van een afdeling “publieksgeschiedenis” binnen het centrum. Vandaag is dit engagement geconcretiseerd in het Koninklijk Besluit dat het CegeSoma verankert binnen het Rijksarchief. Het opzetten van publiekshistorische projecten is er duidelijk in uitgedrukt. Sindsdien is het ons essentieel gebleken om dit engagement te verlengen door actief deel te nemen aan de activiteiten van de Internationale Federatie.


Chantal Kesteloot secretaresse van de IFPH

 

18/04/2017

 

  Terug