PDF Afdrukken E-mail

Op weg naar een permanente structuur voor EHRI

Op 23 augustus werd aangekondigd dat EHRI (European Holocaust Research Infrastructure), waarvan het Rijksarchief/CegeSoma partner is, financiering van de Europese Unie zal blijven ontvangen om haar middelen en activiteiten te ondersteunen en uit te breiden en om een permanente Europese thuisbasis te worden voor internationaal Holocaust-onderzoek.


 In de afgelopen negen jaar heeft EHRI zich al bewezen met de uitbouw van een digitale infrastructuur voor internationaal Holocaust-onderzoek. EHRI biedt online toegang tot informatie over verspreide bronnen over de Holocaust via zijn online portal  en tools en methodes  waarmee onderzoekers en archivarissen kunnen samenwerken. Naast een online platform, faciliteert EHRI ook een uitgebreid netwerk van onderzoekers, archivarissen en anderen dat een meer internationale benadering van de Holocaust mogelijk maakt.  EHRI probeert daarmee een van de belangrijkste uitdagingen van het Holocaust-onderzoek te overwinnen: de brede verspreiding van het archiefmateriaal in heel Europa en daarbuiten en de ermee gepaard gaande fragmentatie van de historiografie over de Holocaust.


Een permanente organisatie


Met de nieuwe financiering kan EHRI nu de overgang maken van een project naar een permanente, onafhankelijke organisatie. De afhankelijkheid van subsidies van de Europese Unie zal worden vervangen door een bedrijfsmodel waarin een aantal lidstaten de organisatie gezamenlijk financieren.
De coördinator van de ontwikkelende organisatie blijft het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies in Amsterdam,  dat  deze taak de afgelopen negen jaar met succes heeft uitgevoerd. Het Rijskarchief/CegeSoma is, samen met Kazerne Dossin de Belgisch partner in het proces om de overgang van project naar permanente infrastructuur te realiseren. Zo kan het CegeSoma, dat mee aan de basis lag van EHRI, zijn rol blijven spelen in het faciliteren van onderzoek over deze belangrijke dimensie van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
http://www.ehri-project.eu/

  Terug