PDF Afdrukken E-mail

Schenking van de archieven van de Witte Brigade (Fidelio)

De Witte Brigade (Fidelio) heeft een enorm historisch belang : het is de enige gewapende verzetsorganisatie met hoofdkwartier in Vlaanderen.

In 2017 berichtten we reeds over de schenking van ongeveer twaalf strekkende meter archief door de vzw Witte Brigade (Fidelio) aan het CegeSoma.


Fidelio Hemiksem, foto nr 28163 @ CegeSoma/Rijksarchief.
Fidelio Hemiksem, foto nr 28163 @ CegeSoma/Rijksarchief.
Daarbij ging het niet alleen om stukken gevormd door de gewapende verzetsgroep Witte Brigade (Fidelio)(AA2495), maar ook om  archief van de latere vzw Witte Brigade (Fidelio)(AA2496), de pvba Home Marcel Louette (AA2497) en oprichter Marcel Louette zelf (AA2498).

Hoewel wij met deze schenking reeds de erkenningsdossiers van de leden van het Kempisch Legioen hadden ontvangen, bijna 3800 erkenningsdossiers van leden van de WB(F) bleven op dat moment nog steeds door de vereniging bewaard.


Recent ontving het CegeSoma de laatste resterende archieven bewaard door het Archief en documentatiecentrum Witte Brigade (Fidelio).

De overgebleven individuele dossiers van de gewapende verzetsgroep kunnen nu terug naar het oorspronkelijke bestand.

Marcel Louette, chef van de Witte Brigade-Fidelio, 1940-1945, (Fonds Lejeune, foto nr32.328) @ CegeSoma/Rijksarchief.
Marcel Louette, chef van de Witte Brigade-Fidelio, 1940-1945, (Fonds Lejeune, foto nr32.328) @ CegeSoma/Rijksarchief.
Een aantal dozen met aanvullend archiefmateriaal van de verzetsgroep zullen worden beschreven en als complement worden toegevoegd. Daarnaast beschikken we nu ook over het verenigingsarchief van de vzw Witte Brigade (Fidelio).

Dit vormt een interessante bron voor de naoorlogse herinnering- en herdenkingscultuur. De archieven van deze cluster aan organisaties rond de iconische verzetsgroep kunnen nu dus integraal in de leeszaal van het CegeSoma geraadpleegd worden.

Ten slotte vermelden we nog de geschonken voorwerpen, waaronder het uniform van Louette, een pistool, zendapparatuur en dergelijke. Ook deze objecten zullen een gepaste bestemming krijgen.

  Terug