PDF Afdrukken E-mail
Welkom bij het CEGESOMA/Rijksarchief in België

Het CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht onderzoek, doet aan publiekswerking en bewaart documentatie. Het vormt sinds 1 januari 2016 de vierde Operationele Directie van het Rijksarchief. Het is een platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, in het bijzonder m.b.t. de twee wereldoorlogen.


FWO – ‘Krediet aan navorsers’ voor onderzoek over de burgerlijke epuratie

 Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) heeft Dirk Luyten (CegeSoma) een krediet aan navorsers toegekend voor een onderzoek over de burgerlijke epuratie na de Tweede Wereldoorlog in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De burgerlijke epuratie, beter bekend als de 'lijst van de krijgsauditeur',  was een sleutel component  van de  repressie na de Tweede Wereldoorlog. Ze viseerde minder zwaarwegende, overwegend politieke  collaboratiefeiten. Op basis van deze maatregel verloren meer dan 20.000 personen politieke en burgerlijke rechten. Lees meer...

Welke zin hebben herdenkingen ?

 In 2019 herdenken we 75 jaar bevrijding van België en 50 jaar CegeSoma. Voor het Cegesoma een aanleiding om na te denken over de relatie tussen 'geschiedenis' en 'herinneringen'. Lees meer...

2019: een feestelijk jaar in het CegeSoma!

 Het is vijftig jaar geleden dat in 1969 zes enthousiaste jonge onderzoekers een groep vormde en begonnen aan een pionierswerk over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog… Het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog (NCWOII), de voorganger van het CegeSoma, was geboren!
In 1969 verscheen ook het eerste nummer van het Belgisch tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, dat sinds 2011 wordt uitgegeven door het CegeSoma/Rijksarchief.
Op de avond van 3 september 1944, 75 jaar geleden, werd Brussel bevrijd door de Britse troepen, vergezeld door de Belgen in de Brigade Piron. Lees meer...

Tweede bijeenkomst Publieksgeschiedenis

CegeSoma, 20 maart 2019 (12u30 – 14 u.)
 'De impact van de Eerste Wereldoorlog in koloniale context'
 Lezing met debat (in het Frans) : Anne Cornet en Enika Ngongo

 

  Lees meer...

EHRI-beursonderzoek over de Europese Waffen-SS-veteranen

 Een interview met Steffen Werther (Instituut voor hedendaagse geschiedenis – Universiteit van Södertörn / Zweden), EHRI-fellow bij het CegeSoma van 4 tot 15 februari 2019. Lees meer...

“Wallonië bevrijd”, “Brussel, bevrijde stad” : photos wanted !

 Naar aanleiding van de 75e verjaardag van de bevrijding en het einde van de Tweede Wereldoorlog zullen bij Renaissance du Livre twee werken worden gepubliceerd in de reeks  “Villes en guerre” (“Steden in oorlog”). Z

oals de eerdere uitgaven zullen deze boeken gebaseerd zijn op fotomateriaal: Hoe zijn de gebeurtenissen fotografisch weergegeven? Wat kunnen we eruit leren? Kan de geschiedenis van steden in oorlog geschreven worden met een focus op fotomateriaal?  Lees meer...

Studiedag over mondelinge geschiedenis te Luik

 Het Institut d'Histoire Ouvrière, Économique et Sociale (IHOES) organiseert op 27 februari 2019 in de Cité Miroir te Luik een studiedag over mondelinge geschiedenis.

De dag richt zich vooral op de relatie tussen methode en bron enerzijds, en de geschiedschrijving anderzijds. Lees meer...

Grote bestandscontrole in het CegeSoma!

 Van 8 tot 18 januari werden alle troepen van het CegeSoma gemobiliseerd voor een grondige algemene controle van de collecties in onze magazijnen aan de Luchtvaartsquare. Lees meer...
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15