PDF Afdrukken E-mail

Missie van het CEGESOMA

De instelling vormt sinds 1 januari 2016 de vierde Operationele Directie (OD4) van het Rijksarchief (zie programmawet van 26 december 2015 en koninklijk besluit van 23 mei 2016). Aan het hoofd staat een operationeel directeur die ondersteund wordt door het gespecialiseerd Wetenschappelijk Comité van het CegeSoma.

 

Het 'Mission statement' van het CEGESOMA vindt u hier.

 

 

Organisatie en personeel

Hoofd operationele Directie CegeSoma/Rijksarchief OD4: Nico Wouters
Adjunct-directeur : Florence Gillet

 

Interne ondersteunende diensten

Personeel, gebouw: Isabelle Ponteville
Secretariaat: Karima Richa, Lut Van Daele 
ICT: Steven Langenaken, Maurice Engelaer
Communicatie: Isabelle Delvaux, Isabelle Ponteville, Anne Bernard
Onderhoud: Léo Baudelet, Fouzia Mahi
Vzw De Vrienden van het SOMA: Mania Kozyreff, Christian Vanneste

 

Academische activiteiten en Publieksgeschiedenis 

Afdelingshoofd Academische activiteiten: Dirk Luyten
Afdelingshoofd Publieksgeschiedenis: Chantal Kesteloot
Assistent van de afdelingshoofden: Isabelle Delvaux
Conferenties, projecten en colloquia: Chantal Kesteloot (Fr), Nico Wouters (Nl), Dirk Luyten Redactie publicaties: Alain Colignon (Fr), Lieven Saerens (Nl)
Redactieassistenten BTNG: Hilde Keppens, Isabelle Delvaux
Tekstverwerking en opmaak: Anne Bernard
Projectmedewerkers onderzoek: Jens van de Maele, Anne Chardonnens, Margot Brulard, Tamar Cachet, Charlotte Hauwaert, Julie Maeck, Karla Vanraepenbusch, Florent Verfaillie, Jan Julia Zurné

 

Documentatie en Digitalisering

Afdelingshoofd Documentatie: Fabrice Maerten
Afdelingshoofd Digitalisering: Florence Gillet
Assistent van het afdelingshoofd Documentatie: Mathieu Roeges
Correspondentie en informatieverstrekking: Alain Colignon (Fr), Lieven Saerens (Nl)
Archief: Gerd De Coster, Lieven Saerens, Katharina Austilat, Gilbert Pandelaers, Bruno Picard, Nico Theunissen, Christian Vanneste
Bibliotheek: Alain Colignon, Hilde Keppens, Kathleen Vandenberghe, Mania Kozyreff
Beeld en geluid: Florence Gillet, Anne Bernard, Somaya Bounekoub, Isabelle Sampieri
Leeszaal: Somaya Bounekoub, Gerd De Coster, Hilde Keppens, Abdennasser Sari, Kathleen Vandenberghe, Katharina Austilat
Belgradodepot: Mathieu Roeges, Kathleen Vandenberghe, Abdennasser Sari
Digitalisering: Florence Gillet, Gerd De Coster, Dirk Luyten, Lieselot Cornelis, Somaya Bounekoub, Moussa Lasouad, Nicole Meganck
Digital Humanities: Anne Chardonnens