Fabrice Maerten


Fabrice Maerten (°1962) studeerde geschiedenis aan de Université Catholique de Louvain waar hij in 1996 promoveerde op een proefschrift over het politiek en ideologisch verzet in de provincie Henegouwen  tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was aspirant FNRS van 1985 tot 1989 en assistent aan de Université Catholique de Louvain en de Facultés universitaires Saint-Louis van 1989 tot 1995.

Kwam in 1995 in dienst bij het CEGESOMA. Hij was de Franstalige redactiesecretaris van de Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis van 1996 tot 2010. Van 2005 tot 2016 was hij ondermeer vervanger van de directeur en verantwoordelijk voor de communicatie (website en Berichtenblad).  Ook is hij sinds 1 januari 2011 hoofd van de sector Documentati.

Zijn voornaamste onderzoeksvelden zijn het verzet en de katholieke wereld in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanaf januari tot april 2017 was hij Wd. Hoofd Operationele Directie OD4/CegeSoma.

 

02/556.92.1402/556.92.14Fabrice Maerten

 

 

Boeken

Recente artikelen