Florence Gillet


 Florence Gillet (°1980) is licentiaat geschiedenis (Université Libre de Bruxelles). Haar licentiaatsverhandeling was gewijd aan de Belgische koloniale propaganda in de Verenigde Staten in de tweede wereldoorlog. In de zomer 2013 behaalde ze aan dezelfde universiteit ook een masterdiploma in de Informatie- en Communicatiewetenschappen (STIC).

Van 2004 tot 2007 werkte ze aan een onderzoeksproject van het CEGESOMA over de sociale herinnering van de Belgische oud-kolonialen. Tegelijk werkte ze verder aan de bestudering van de koloniale films van André Cauvin en inventariseerde ze diens archief. Sinds november 2007 is ze verantwoordelijk voor de subsector "Beeld en Geluid" van het CEGESOMA. Sinds 2016 staat ze ook aan het hoofd van de afdeling "Digitalisering". 

Haar onderzoeksdomeinen zijn de digitalisering van archieven en de impact van informatie- en communicatietechnologieën in de humane wetenschappen, de kwaliteit van gegevens, de koloniale herinnering en de iconografische analyse.

 

02/556.92.53 - Florence Gillet

 

 

 

Boeken

Artikelen