Internationale conferentie "The impact of WWI on marriages, divorces and gender relations in Europe"

Internationale conferentie, “The impact of WWI on marriages, divorces and gender relations in Europe
5-6 oktober 2017, KULeuven

Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober vindt aan de KULeuven de conferentie « The impact of WWI on marriages, divorces and gender relations in Europe » plaats. Deze conferentie bestudeert de wijze waarop de oorlog, genderrelaties en huwelijks-en scheidingspatronen elkaar hebben beïnvloed tijdens en na de Eerste Wereldoorlog.


Centraal staat de verhouding tussen gelijkheid en ongelijkheid van man en vrouw, alsook de impact van de oorlog op individuele levenstrajecten. Die thematiek zal op de conferentie worden benaderd vanuit een comparatief Europees perspectief, maar steunend op individuele gegevens. De bedoeling is om de kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen van historici, demografen en sociologen met elkaar te verbinden.

 Dame Gwynne-Vaughan  #CRLF#Head of the British Women’s Air Force, 1918  #CRLF#
Dame Gwynne-Vaughan
Head of the British Women's Air Force, 1918


Florent Verfaillie, doctorandus aan het CegeSoma, zal een presentatie geven over de vrouwelijke verzetsstrijdsters en collaborateurs van WO1 in België, en zal de sociale en familiale context analyseren alsook hun huwelijkssituatie.

U vindt het volledige programma van de conferentie hier

  Terug