Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis - nr 3 - 1997

Bestel dit nummer

 

Nationalisme

Van de redactie

 

- Staat en natie

 

Laurence van Ypersele
Roi et Nation
La représentation de la monarchie en Belgique durantl'entre-deux-guerres

 

Lieve Gevers
Voor God, Vaderland en moedertaal
Kerk en natievorming in België, 1830-1940

 

Richard Boijen
Het leger als smeltkroes van de natie ?

 

Tom De Meester
De natie onder vuur
De impact van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog op de juridische afbakening van het 'eigen volk'

 

Alexis Schwarzenbach
Portraits of the Nation
Imagery on Belgian Postage Stamps, 1914-1945

 

- Identiteit en natie

 

Alain Colignon
La Belgique, une patrie d'anciens combattants ?

 

Pieter Lagrou
Welk Vaderland voor de Vaderlandslievende verenigingen ?
Oorlogsslachtoffers en verzetsveteranen en de nationalekwestie, 1945-1958

 

Bruno De Wever
Groot-Nederlands als utopie en mythe

 

Chantal Kesteloot
Être ou vouloir être
Le cheminement difficile de l'identité wallonne

 

Gita Deneckere
Vlaamse identiteit of verdeeeldheid ?
Straatmanifestaties als graadmeter voor groepsgevoel

 

- Politiek en natie

 

Patrick Pasture
Vlaanderen, Wallonië, België
Regionale oriëntaties in de christelijke arbeidersbeweging

 

Guy Vanschoenbeek
Socialisten - Gezellen zonder Vaderland ?
De Belgische Werkliedenpartij en haar verhouding tot het 'vaderland België', 1885-1940

 

José Gotovitch & Rudi Van Doorslaer
Les communistes et la question nationale, 1921-1945

 

Bart De Wever
Het Vlaams-nationalisme na de Tweede Wereldoorlog
Verrijzenis of herrijzenis ?

 

Louis Vos
Nationalisme : reflecties van een historicus

 

Beeld
Beeld van een jongetje. Een signalement
Gie van den Berghe

 

Bibliotheek

 

  Cultuurgeschiedenis

  Joodse geschiedenis

  Politieke geschiedenis

  Schoolstrijd en vrijzinnigheid

  Tweede Wereldoorlog

Samenvattingen / Résumés / Summaries