Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis - nr 9 - 2001

Bestel dit nummer

 

Sylvie Taschereau, Valérie Piette & Éliane Gubin
L'immigration à Bruxelles dans les années trente
Le cas particulier des commerçants étrangers

 

Raf De Bont
Louis Vervaeck en de Belgische criminele antropologie, circa 1900-1940

 

Emmanuel Debruyne
Services de renseignements et société
Le cas du réseau Tégal, 1940-1944

 

Rajesh Heynickx
Doornen op het pad van de moderne kunst
Huib Hoste (1881-1957), en katholiek modernistisch architect worstelend met de moderniteit

 

Kenneth Bertrams
Productivité économique et paix sociale au sein du plan Marshall
Les limites de l'influence américaine auprès des industriels et syndicats belges, 1948-1960

 

Kroniek
De historicus tussen hamer en aambeeld. Het collectievegeheugen in België anno 2001, t.a.v. collaboratie, Nieuwe Orde en jodenvervolging in 1940-1944
Herman Van Goethem
Guerre imaginaire : les enjeux, pièges et défis de la propagande
Laurence van Ypersele
De spoliatie  an de bezittingen van zigeuners in Belgiëtijdens de Tweede Wereldoorlog
Rudi Van Doorslaer
Vijftig jaar Koningin Elisabethwedstrijd : bedenkingen bij een jubileum
Willem Erauw

 

Bibliotheek

 

  Biografieën

  Culturele geschiedenis

  Politieke geschiedenis

  Sociale geschiedenis

  Geschiedenis van het l'antisemitisme

  Schoolstrijd en vrijzinnigheid 

  Des twee wereldoorlogen

Samenvattingen / Résumés / Summaries