Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis - nr 11 - 2003

Bestel dit nummer

 

- Dossier Duitse cultuurpolitiek


Willem Erauw
De relatie tyssen cultuur en politiek tegen de achtergrond van de Duitse natievorming : een inleiding


Ulrich Tiedau
De Duitse cultuurpolitiek in België tijdens de Eerste Wereldoorlog


Marnix Beyen
Wetenschap, politiek, nationaal-socialisme
De cultuurpolitiek van het Duits militair bezettingsbestuurin België, 1940-1944


Björn Rzoska & Barbara Henkens
Volkskunde en Groot-Germaanse cultuurpolitiek in Vlaanderen, 1934-1944


Paul Wynants
De l'Action catholique spécialisée à l'utopie politique
Le changement de cap de la JOC francophone (1969-1974)


Thomas Pierret
Les Belges d'Égypte pendant la Seconde Guerre mondiale
Une communauté isolée face aux “deux politiques belges de 1940”

 

- Kroniek

 

Kongo
De ondergang van de kolonialen
Over Peter Verlindens Weg uit Congo, de sociale herinnering van de kolonialen en de wetenschappelijke geschiedschrijving
Rudi Van Doorslaer


La reconnaissance de jure de l'indépendance du Katanga
Jean Stengers


De moord op Patrice Lumumba en de parlementaire onderzoekscommissie
Rudi Van Doorslaer


Naar de barst in België
Over Le grand siècle de la nationalité belge, van Jean Stengers en Éliane Gubin
Lode Wils


- Debat

Omtrent Van literaire avant-garde tot raswetenschap. Gustaaf Schamelhout (1869-1944)
Raf De Bont

 

Bibliotheek

 

  Biografieën

  Studentenbeweging

  Eerste Wereldoorlog

  Tweede Wereldoorlog 

  Economische geschiedenis 

Samenvattingen / Résumés / Summaries