Een nieuw depot voor de collecties van het SOMA

Gevolgen voor de dienstverlening in de leeszaal 

 

29 mei 2012 wordt een belangrijke datum in de geschiedenis van het SOMA. De instelling krijgt er dan voor het eerst in haar geschiedenis  een tweede depot bij. Dit verdubbelt meteen in één klap haar opslagcapaciteit. De ingebruikname van het tweede depot gaat tevens gepaard met een verregaande herschikking van de collecties.  Alles wordt in het werk gesteld om daarbij de dienstverlening aan de lezers zo weinig als mogelijk te hinderen. Toch zal de raadpleging  van bepaalde types van documenten tijdelijk moeilijker worden (zie verder). Bovendien zal de leeszaal gedurende twee korte periodes gesloten moeten blijven : respectievelijk van dinsdag 29 mei tot en met vrijdag 1 juni en van maandag 18 tot en met woensdag 20 juni 2012.

 


Omdat de depots van het SOMA in de kelders van ons gebouw aan de Luchtvaartsquare overvol waren, kreeg de instelling de beschikking over een tweede depot op de gelijkvloerse verdieping van een gebouw in de Belgradostraat te Vorst. Wij danken de Regie der Gebouwen voor de grote inspanningen die zij heeft geleverd om deze ruimte tot een moderne en volwaardige archiefbewaarplaats om te toveren.

 

Binnenzicht van een deel van het nieuwe depot, Belgradostraat
Binnenzicht van een deel van het nieuwe depot, Belgradostraat
We beslisten dit depot tot Belgradodepot om te dopen en daar de periodieken, de jaarboeken, de persknipsels, de foto's, de affiches, het tentoonstellingsmateriaal, de audiovisuele documenten, enkele grote archiefbestanden en, in de toekomst, omvangrijke archiefbestanden onder te brengen. In het Luchtvaartdepot blijven de boekencollectie en de meeste archiefbestanden ondergebracht.

 

Om de verhuisoperatie naar de Belgradostraat goed te laten verlopen, wordt aan de lezers gevraagd alle door hen gereserveerde periodieken, jaarboeken en persknipsels plus dossiers uit de archiefbestanden AA 383 (Procesbundels Internationaal Tribunaal Nünrberg betreffende de verdediging van Krupp, Volkssturm, OKW, von Weiszäcker, juristen etc.), AA 1331 (Onderzoeksarchief Albert De Jonghe), AA 1451 (Archief van de sociale dienst van de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden, Fonprispol), AA 1481 (Epuratie-archief van de Regie voor Telegrafie en Telefonie (RTT)), AA 1643 (Deelarchief Jean Van Lierde betreffende Belgisch Kongo), AA 1726 (Deelarchief Jean Van Lierde betreffende burgerdienst, gewetensbezwaarden en de vredesbeweging) en AA 2048 (Archief Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden) tegen woensdag 16 mei om 17 uur te retourneren.

 

Van maandag 21 mei tot en met vrijdag 22 juni zullen die documenten (periodieken, jaarboeken, persknipsels en de opgesomde archiefbestanden) niet langer aangevraagd  kunnen worden. Later volgt meer informatie over de manier waarop ze vanaf 25 juni geraadpleegd kunnen worden.

 

Daarnaast zullen de archiefbestanden AA 418 en AA 1325 (Archief van het Belgische Informatie- en Documentatiebureau te Londen (Inbel)), AA 1314 (Overtuigingsstukken gevoegd bij de procesbundels betreffende gevallen van collaboratie met de bezettende overheden), AA 1333 (Archief van de Veiligheid van de Staat betreffende de Inlichtings- en Actiediensten) en AA 1882 (Deelarchief betreffende de werking van het auditoraat-generaal) niet geraadpleegd kunnen worden van maandag 11 juni tot minstens vrijdag 22 juni. Deze belangrijke archiefbestanden krijgen namelijk tijdens die periode een andere plaats in het Luchtvaartdepot. 

 

Verder zal de leeszaal gesloten zijn tijdens de twee verhuisfases: van dinsdag 29 mei tot en met vrijdag 1 juni en van maandag 18 tot en met woensdag 20 juni 2012.

 

Vanaf maandag 25 juni en dat tot vrijdag 31 augustus zal het als gevolg van de grootschalige collectieherschikkingen niet altijd mogelijk zijn om boeken en archieven bewaard in het Luchtvaartdepot aan te vragen. Tijdens die periode zullen lezers de door hen aangevraagde werken ook niet langer dan twee opeenvolgende dagen kunnen raadplegen (= maximum 1 dag in reserve).

 

Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak en danken u alvast voor uw begrip.

 

Fabrice Maerten                                                                  Rudi Van Doorslaer
Hoofd afdeling Documentatie                                              Directeur
 

 

08/05/2012

  Terug