Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis - nr 23 - 2011

Bestel dit nummer

 

Inhoud:

 

Van de redactie


Tom Simoens
Van arrengeren tot renseigneren. Smaad en geweld van militairen tegen hun oversteen tijdens de Eerste Wereldoorlog

Christoph Brüll 
Entre ressentiment et ré-éducation
L'Armée belge d'Occupation et les Allemands, 1945-1952

Patricia Van den eeckhout 
Krotten als metafoor voor een verrotte maatschappij 
Les taudis (1929) van Léon Degrelle

Céline Rase 
Les ondes en uniforme 
La propagande radiophonique allemande en Belgique occupée (1940-1944) 

Dorien Styven 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst !
De verduitsing van de Hitlerjeugd Vlaanderen

 

Kroniek / Chronique

Stemmen uit de oorlog
Een kritische terugblik op de tentoonstelling Gekleurd Verleden
Willem Erauw 

 

Bibliotheek / Bibliothèque

  Eerste Wereldoorlog

  Tweede Wereldoorlog

  Koloniale geschiedenis

  Politieke geschiedenis

  Culturele geschiedenis

  Mobiliteitsgeschiedenis

  Geschiedenis en herinnering

  Biografie

Samenvattingen / Résumés / Summaries

4 / 5 / 2012