Documenten aan het Cegesoma toevertrouven

Het Cegesoma bewaart private archieven en documenten (van personen, verenigingen, bedrijven etc.) die een licht kunnen werpen op de geschiedenis van de grote conflicten en de politieke, sociale en culturele breukmomenten van de twintigste eeuw.

 

Uw documenten aan het Cegesoma toevertrouwen betekent dat ze duurzaam bewaard worden én een bijdrage kunnen leveren aan het historisch onderzoek door historici en andere geïnteresseerden.

 

Bij het Cegesoma zijn al uw archiefstukken, boeken, manuscripten, vlugschriften, affiches, foto's, geluidsdocumenten etc. welkom. Museumstukken en films horen niet thuis in onze collectie. Zij vragen andere kennis en bewaaromstandigheden.

 

We bieden u verschillende formules om uw documenten aan onze instelling toe te vertrouwen:

De modaliteiten van bewaargeving of schenking in de typecontracten kunnen indien nodig worden aangepast.

 

Voor al uw vragen, neemt u contact op met: