Leeszaal

In de leeszaal kunt u de door het Cegesoma bewaarde collecties raadplegen en kopiëren (zie reglement (Het reglement wordt aangepast) - tarieven). 

 

   

 

Inschrijving is verplicht maar gratis

De leeszaal is doorlopend open:

Sluitingsdagen in 2019:

Documenten raadplegen: Bewaarplaats en terbeschikkingstelling van de collecties:

Heeft u een praktische vraag in verband met de leeszaal ? Klik dan hier.