De interuniversitaire attractiepool ‘Justice and populations’ is van start gegaan

Op 16 januari 2013 hielden de promotoren van de interuniversitaire attractiepool (IUAP) 'Justice and populations' hun startvergadering. Tot 2017 zullen 14 universiteiten en federale wetenschappelijke instellingen samen onderzoek doen over verschillende aspecten van de relatie justitie - bevolking. Het CEGESOMA is één van de partners.

De interuniversitaire attractiepolen, een onderzoeksprogramma gefinancierd door het federaal wetenschapsbeleid, zijn bedoeld om onderzoekers van verschillende universiteiten in België en federale wetenschappelijke instellingen (interdisciplinair) te laten samenwerken rond één specifiek thema waarover ze een grote expertise hebben opgebouwd.

Joseph Jamar (1870-1954), in 1914-1918 substituut van de Procureur des Konings in Luik. Tussen de twee wereldoorlogen klom hij snel op in de gerechtelijke hiërarchie, om in januari 1939 eerste voorzitter van het Hof van Cassatie te worden. Hij blijft aan de top van het Belgisch gerechtelijk apparaat tot aan zijn emeritaat op 8 juli 1945.  (Foto CEGESOMA, nr. 163.879)
Joseph Jamar (1870-1954), in 1914-1918 substituut van de Procureur des Konings in Luik. Tussen de twee wereldoorlogen klom hij snel op in de gerechtelijke hiërarchie, om in januari 1939 eerste voorzitter van het Hof van Cassatie te worden. Hij blijft aan de top van het Belgisch gerechtelijk apparaat tot aan zijn emeritaat op 8 juli 1945. (Foto CEGESOMA, nr. 163.879)

 

Justitie en bevolking

De IUAP 'Justice and populations' onder leiding van prof. Xavier Rousseaux van het Centre d'Histoire du Droit et de la Justice (CHDJ van de UCL) focust op verschillende aspecten van de relatie tussen de justitie en de bevolking in een lange - termijnperspectief van de late achttiende eeuw tot vandaag.

 

Daarbij komen vragen aan de orde zoals de manier waarop justitie omgaat met specifieke bevolkingsgroepen, de legitimiteit van de justitie bij de bevolking, de pogingen van de justitie om haar legitimiteit te versterken, de representatie van de justitie en de beeldvorming bij de bevolking van de instituties en actoren van de justitie.

Periodes van crisis krijgen bijzondere aandacht. In de recente periode gaat het bijvoorbeeld om de 'Dutroux-crisis', in het verleden onder meer om oorlogen en de overgang van bezetting naar vrede. De justitie in de voormalige kolonie is een bijzonder aandachtspunt.

 

De deelprojecten van het CEGESOMA belichten drie thema's.


Het eerste, waaraan Mélanie Bost vanaf 1 februari 2013 zal werken, focust op de Grote Oorlog en de impact ervan op het functioneren van de justitie in de daaropvolgende jaren wanneer de overgang werd gemaakt naar de vrede in de context van de democratisering van politiek en maatschappij.


Het tweede project, waarmee sinds 1 mei 2013 Anne le Polain belast is (tussen 1 december 2012 en 30 april 2013 was het Anne Cornet), analyseert de (dwang)arbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog in Kongo. Een doctoraatsproject stelt de vraag naar de relatie tussen magistratuur, politie en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jan Julia Zurné werkt sinds 1 december 2012 aan dit onderzoek. 


Deze projecten maken deel uit van het derde werkpakket, dat focust op justitie in periodes van crisis. Dan gaat de justitie er immers vaak vanuit dat van bepaalde bevolkingsgroepen een bijzonder risico uitgaat.

 

Digitale bronnen

Naast het wetenschappelijk onderzoek is de digitalisering en ontsluiting van bronnen, databases en werkinstrumenten over de geschiedenis van de justitie een tweede centrale doelstelling van de IUAP.


Een speciale website brengt dit materiaal samen en onsluit het op een wetenschappelijk verantwoorde manier, rekening houdend met de recente evoluties op het vlak van digital humanities. Hier heeft de ICT-afdeling van het CEGESOMA een belangrijke inbreng gehad.


Dirk Luyten

29 / 1 / 2013

 

 

  Terug