Centre de Recherches et d'études Guerre et Sociétés contemporaines. Square de l'Aviation 29 - 1070 Bruxelles (Belgique)

fonds  Archives Edward Herreweghe conc presse clandestine à l'université de Gand (Tijl)
item   Sluikblad Tijl [Universiteit Gent, vanaf nr 4], 1ste jg, nr 1, nr 4 en speciaal nr, , Principalement:1943. - 3 nummers.
item   Cliché van het titellogo van het sluikblad Tijl Universiteit Gent, 1943. - 1 stempel.
item   Sluikblad Tijl Universiteit Gent. Tentoonstellingsnummer uitgegeven door de Nationale Unie der Clandestiene Pers ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Vaderland en Burgertrouw' in de Bon Marché te Brussel van 20 juli tot 1 september 1945, 1945. - 1 nummer.
item   Pamflet, gericht aan de lezers van Tijl, met oproep om geen gevolg te geven aan de oproepen tot vrijwillige arbeidsdienst in Duitsland, 1943. - 1 stuk.
item   Journal clandestin Uilenspiegel Université de Louvain, 1943. - 1 nummer.