Centre de Recherches et d'études Guerre et Sociétés contemporaines. Square de l'Aviation 29 - 1070 Bruxelles (Belgique)

fonds  Correspondance et formulaires de et à l'entreprise de transport Van Campenhout, Haren, concernant l'enlèvement de cloches d'églises par l'occupant
file   Echange épistolaire entre Van Campenhout, transporteur de Haren, avec des prêtres et des fabriques d'églises concernant des dégâts aux cloches lorsque celles-ci ont été enlevées. Constat, couts de réparations pour Van Campenhout ("Réclamations cloches liquidées jusqu'au 31.1.1944"), 1943. - 1 pak.
file   Echange épistolaire entre Van Campenhout, transporteur de Haren, avec des prêtres et des fabriques d'églises concernant des dégâts aux cloches lorsque celles-ci ont été enlevées. Constat, couts de réparations pour Van Campenhout ("Réclamations cloches liquidées jusqu'au 31.1.1944"), 1943-1944. - 1 pak.
file   Echange épistolaire entre Van Campenhout, transporteur de Haren, avec des prêtres et des fabriques d'églises concernant des dégâts aux cloches lorsque celles-ci ont été enlevées. Constat, couts de réparations pour Van Campenhout ("Réclamations cloches liquidées jusqu'au 31.1.1944"), 1944. - 1 pak.
file   Formulaires ("Ondergeteekende, pastoor te..., verklaart hierbij dat na het beëindigen van het weghalen der klokken, in de kerk te... geen benoodigheden in de kerk werden ontvreemd"), 1943-1944. - 1 pak.
file   Formulaires ("Ondergeteekende Mr..., Pastoor van... kerk te... verklaart hierbij dat het weghalen van de klokken geenerlei schaden heeft veroorzaakt of/dat de veroorzakte schaden volledig werden vergoed of hersteld"), 1943-1944. - 1 pak.