Centre de Recherches et d'études Guerre et Sociétés contemporaines. Square de l'Aviation 29 - 1070 Bruxelles (Belgique)

fonds  Décisions, notes et listes de la ville de Gand concernant la réalisation du Grand Gand et divers
item   Document van Secretarie ("Ten uitvoer legging van het besluit van 15 mei 1942 houdende uitbreiding van het grondgebied der Stad Gent. Get. Norro, Elias"), 1/7/1942. - 1 pièce.
item   Document betreffende distrikten met grondgebied, . - 1 pièce.
item   Document van Dienst der Bevolking : lijsten vermeldende de straatnamen van de distrikten der stad Gent, . - 1 pièce.
item   Document van Secretarie aan HH Dienstoversten ("Vaststelling der bevoegheden van de HH Burgemeester en Schepenen Get. Norro, Elias"), 1/7/1942. - 1 pièce.
item   Document van stadsbestuur ("Ambtsbevoegheden der Diensten en Bureelen"), . - 1 pièce.
item   MiBe/MVCh. Erlauterungen zur Quartiervergutungsverordnung gez. von Craushaar, 16/11/1942. - 1 pièce.
item   Lijst der kelders op bevel van de Duitsche overheid (...) geschikt gemaakt, . - 1 pièce.