Centre de Recherches et d'études Guerre et Sociétés contemporaines. Square de l'Aviation 29 - 1070 Bruxelles (Belgique)

file  Documents de Kamiel De Vleeschauwer concernant la 'Arbeidsgemeenschaap voor Volksche Opvoeding en Ambt voor Opvoeders' du DeVlag
file   Démission auprès de la formation de la jeunesse (V.N.V.) passage vers 'Arbeidsgemeenschap voor volksche opvoeding' (De Vlag), . - 10 pièces.
item   Brief get. (onleesbaar) aan Kamiel De Vlesschauwer betreffende jeugdopleiding, 8/11/1943. - 1 pièce.
item   Nota aan de Landsleider. Verslag Van Roosbroeck-Kamiel De Vlesschauwer get. De Afdeelingsleider M Suetens, 29/9/1943.
item   Brief Kamiel De Vlesschauwer aan M. Suetens betreffende De Vlag, 7/10/1943. - 1 pièce.
item   Verslag bespreking Van Roosbroeck-Kamiel De Vlesschauwer get. De Zaakleider M. Suetens, 12/10/1943. - 1 pièce.
item   Brief P. Ruysschaert (kantonnaal inspecteur Tielt) aan Kamiel De Vlesschauwer, 1/11/1943. - 1 pièce.
item   Brief Zaakleider M Suetens aan Kamiel De Vlesschauwer betreffende De Vlag, ambt voor Opvoeders-Leiding, 10/11/1943. - 1 pièce.
item   Nota M. Suetens aan Kamiel De Vlesschauwer betreffende De Vlag, Ambt voor Opvoeders-Leiding, 3/12/1943. - 1 pièce.
item   Brief Zaakleider M Suetens aan Kamiel De Vlesschauwer betreffende De Vlag, Ambt voor Opvoeders-Leiding, 17/11/1943. - 1 pièce.
item   Verslag Kamiel De Vlesschauwer aan Zaakleider Suetens betreffende Ambt voor Opvoeders, 30/10/1943. - 1 pièce.
item   Ronschrijven Dr Uytterhoeven, Leider Jeugdopleiding, met antwoord (get. onleesbaar) : doorgezonden aan Kamiel De Vlesschauwer, 8/11/1943.
file   Documents concernant Kamiel De Vlesschauwer (successeurs), . - 7 pièces.
item   Rondschrijven Hoofddienstleider Kamiel De Vlesschauwer betreffende Ambt voor opvoeders, 25/11/1943.
item   Brief Hoofddienstleider Kamiel De Vlesschauwer aan Dr Delille, Gewestleider Gent-Meetjesland, 9/12/1943. - 1 pièce.
item   Brief R. Smet aan Kamiel De Vlesschauwer, 12/1/1944. - 1 pièce.
item   Brief G. Bogaerts aan Kamiel De Vlesschauwer, 21/1/1944. - 1 pièce.
item   Maandelijks verslag van de werking tot organisatie van het Ambt, 20/12/1943. - 1 pièce.
item   Lijst Gewestreferenten en Vertrouwsmannen per Gewest met "betrouwbaarheids"-inlichtingen, . - 1 pièce.