Centre de Recherches et d'études Guerre et Sociétés contemporaines. Square de l'Aviation 29 - 1070 Bruxelles (Belgique)

file  Documents de Frans Maes concernant le service de renseignement et d'action et la déportation
item   Korte verslag over het ontstaan, de bevrijvigheid en het einde van onze groep, . - 1 st..
item   Ooggetuigeverslag door mij opgemaakt voor mijn dossier, . - 1 st..
file   Photocopies de pièces venant des rapports allemands concernant notre procès, . - 5 st..
item   Bericht aan mijn ouders sat mijn broer en ik egnade kregen en dat onze doodstraaf werd omgezet in dwangarbeid, . - 1 st..
item   Verklaring van een Belgische vliegofficier die ook deeluitmaakte van onze groep, . - 1 st..
item   Gezamentlijke verklaring van de overlevenden van het proces met de legalisatie van de onderscheiden burgemeesters, .
item   Verklaring van een vroegere vriendin die mij herhaaldelijk nuttige militaire inlichtingen bezorgde van een Duitse officier die bij haar ingekwartierd was, . - 1 st..
item   Duitse kwijting van het Belgisch geld dat ik bezat in de gevangenis te Gent, . - 1 st..
item   Duitse kwijting van het Belgisch geld dat ik bezat in de gevangenis te Brugge, . - 1 st..
item   Officiele beslissing dat mijn wedde geschorst werd door mijn aanhouding, . - 1 st..
item   Taffellijst 9, Block 22 van het concentratiekamp Sachsenhausen met de nummers 116747 Maes Frans en 116748 Maes Jozef, . - 1 st..
item   Fotocopij van het vermelde artikel, .