Centre de Recherches et d'études Guerre et Sociétés contemporaines. Square de l'Aviation 29 - 1070 Bruxelles (Belgique)

file  Documents Jean Rul concernant la libération d'Anvers
item   Kaarten van Antwerpen, . - 2 st..
item   Plan van de verdedigingsgordel rond Antwerpen, . - 1 st. .
item   Plan van het artillerienest te Deurne-Noord, . - 1 st..
item   Plannetjes van Fort II, . - 2 st..
item   Plan van de munitieopslagplaats te Deurne-Noord, . - 1 st..
item   Kaart (deel van Antwerpen), . - 1 st..
item   Plan van "Magazijnen Victor Lijnen" (G.M.Cont.S.A.), . - 1 st..
item   Plannen van de gebouwen van Béliard Crighton & cie, . - 3 st..
item   Plannen van het gebouw van Guthrie & cie, . - 2 st..
item   Plan van telefoonstoringen en -toestellen, . - 1 st..
item   Lijst met telefoonnummers van Antwerpen, . - 1 st..
item   Lijst met alle postkantoren van Antwerpen, . - 1 st.
item   Overzicht van de toestand in de verschillende dokken voor 4 september 1944, . - 1 st..
item   Verslag van de Adjunct-Havenkapitein betreffende de voorzorgsmaatregelen getrofen in de haven Antwerpen om deze tegen te vrijwaren, . - 1 st..
item   Verslagen betreffende de averij aan de Antwerpse haveninstallaties, . - 2 st..
item   Lijst met personen en firma's die tijdens de bezetting afdaken, kaaien of gronden in uur hebben afgenomen van het gemeentebestuur van Antweroen, . - 1 lijst.
item   Uittreksel van Volksgazet, 22/9/1944. - 1 st..
item   Oproep van de Antwerpse voor Koophandel tot financiële steun à verzetlieden, 18/9/1944. - 1 st..
item   Aanvalsplan van Antwerpen-stad opgesteld door de staf van de N.K.B. van Groot-Antwerpen en orders gegeven aan de N.K.B.-Cies van Antwerpen op 1.9.1944, .
file   Divers ordres journaliers de bataillons NKB en cies, .
item   Marsorder van de N.K.B., . - 1 st..
item   Getuigschriften van tewerkstelling en kaart van eenzelvigheid, . - 3 st..
item   Zwarte lijst van Gestapoleden, . - 1 st..
item   Verslag van een vergadering van het Coördinatie Comiteit, 6/9/1944. - 1 st..
item   Verslag van een onderhoud van N.K.B. en O.F.-afgevaardigden bij de heer Procureur des Konings, 27/9/1944. - 1 st..
item   Bericht aan de bevolking van Schoten, . - 1 st..
item   Rapport betreffende de inname van het Stadhuis van Antwerpen, . - 2 st..
item   Samenstelling van de staf van de N.K.B. met overzichten wapens, munitie, springstoffen en voertuigen, . - 1 st..
file   Correspondance, 15/8/1944-4/9/1944. - 1 bundel.
file   Correspondance, 5/9/1944-4/10/1944. - 1 bundel.
file   Documents concernant l'organisation de secteurs, de bataillons et de compagnies du N.K.B., . - 1 bundel.
file   Documents concernant le 1er secteur du N.K.B., . - 1 bundel.
file   Documents concernant le 2e secteur du N.K.B., .
file   Documents concernant le ravitaillement, le paiement des réfractaires et timbres de ravitaillement, . - 1 bundel.
file   Documents concernant N.K.B.-groupe Zoo, . - 1 bundel.
file   Documents secteur VI (Schotenhof), . - 1 bundel.