Centre de Recherches et d'études Guerre et Sociétés contemporaines. Square de l'Aviation 29 - 1070 Bruxelles (Belgique)

file  Documents Marc Vandersloten concernant la reconstruction 1940 et Ponts et Chaussées (Flandre orientale)
item   Overeenkomst met Mevr. Vandersloten, . - 1 st..
item   Verslag nopens de werkzaamheid van den Provincialen Waterstaat in de overstromingsgebieden van het Meetjesland, . - 1 st..
file   Farde sur la nomination de Commissaire pour la reconstruction, .
file   Dossier sur "Marc. Incivisme", . - 1 dossier.
item   Verzameling losse stukken betreffende vraag tot eerherstel, . - 1 st..