Centre de Recherches et d'études Guerre et Sociétés contemporaines. Square de l'Aviation 29 - 1070 Bruxelles (Belgique)

file  Documents S. Verhulst concernant la résistance et l'action contre des collaborateurs
item   L'Insoumis, 36, 12/1943. - 1 pièce.
file   Documents concernant le Rassemblement National de la jeunesse Arrondissement de Bruxelles, 11/11/1941.
item   Lijst der leden De Vlag Aalst, . - 1 st..
item   Lijst der Reserve Hulppolitie der Stad Aalst, . - 1 st..
item   Lijst der Germaansche S.S. volgens de fichen die gevonden zijn in hun hoofdkwartier Huis Fransaert.Lange Zoutstraat Aalst en welke aldaar berusten, . - 1 st..
item   Zuteilung von 25 belg. Hilfsgendarmen am 9.9.1942, . - 1 st.. Lijst van 25 personen naam en voornaam gehuwd ongehuwd kinderen en de sommen in R.M. die hen werden uitbetaaldInfo générale
item   Billet de logement - inkwartiering-biljet Model n°4, .
item   Videoopname van een voordracht ter stadhuis te Aalst van S. Verhulst in het kader van de bevrijdingsfeesten van 1994, . - 1 st..
item   Plaquette over het Keizersplein te Aalst, . - 1 st.. plaquette waarin S. Verhulst aan het woord komt omtrent de weerstand, onderbrengen van Joodse families en de bevrijding van AalstInfo générale