Centre de Recherches et d'études Guerre et Sociétés contemporaines. Square de l'Aviation 29 - 1070 Bruxelles (Belgique)

fonds  Documents d'après la libération
item   Talrijke getuigenissen over de vaderlandslievende houding van Secretaris-generaal Vossen tijdens de oorlog (1940-1944), . - 1 farde.
item   Brief van P. Vermeylen, Minister van Binnenlandse Zaken, aan Vossen : beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken in de zaak Vossen na de twee adviezen van de Consultatieve Onderzoekscommissie der Secretarissen-generaal dd. 31 juli 1945 en 5 december 1946, 21/6/1947. - 16 p..
item   Briefwisseling van van den Branden de Reeth aan A.E. De Schryver, . - 1 farde.