Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Documenten Alfred Weustenraad betreffende verzet en sluikpers in Gent
item   In Memoriam Alfred Weustenraad, 10/1970. - 1 stuk. Gepubliceerd in La Flandre LibéraleAlgemene Info
series   Overlijdensberichten en foto's, 1927-1970. - 1 omslag.
file   Attesten, verklaringen en lidkaarten betreffende lidmaatschap bij de Nationale Koningsgezinde Beweging, Belgische Militaire Organisatie van de Weerstand (OMBR), Belgische Nationale Beweging en BB/Bayard, 1944-1950. - 1 omslag.
series   Bewijzen van burgertrouw, 1946-1947. - 2 stukken.
item   Blanco eenzelvigheidskaart van de stad Gent, gedrukt door Alfred Weustenraad, 1944. - 1 stuk.
item   Inlichtingenformulier betreffende activiteiten in de sluikpers, 31/05/1950. - 6 p..
item   Sluikblad La Voix des Belges, gedrukt door Alfred Weustenraad onder de initialen S.J.202, 05/1944. - 1 nummer.