Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Documenten Georges Becu betreffende verzet in Gent
item   Biografische nota over de periode 1940-1944, opgetekend door zijn weduwe, Annie De Ruyter, 04/2003. - 1 stuk.
file   Stukken betreffende zijn legerdienst, 1937-1941. - 1 omslag.
file   Stukken betreffende zijn lidmaatschap, actviteiten en erkenning bij het Geheim Leger - zone III - schuiloord Le Héron, 1944-1979. - 1 omslag.
file   Pièces concernant son adhésion et sa réconnaissance par le mouvement de résistance militaire belge, 1944-1969. - 1 omslag.
file   Stukken betreffende zijn opeising en vrijstelling voor tewerkstelling in Duitsland, 1943-1944. - 1 omslag.
file   Stukken betreffende eretekens en rente, 1944-1992. - 1 omslag.
file   Lidkaart en armband van de Nationale Strijdersbond afdeling Gent, 1956. - 2 stukken.
item   Proces-verbaal van de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie groepering Tuinbouwproducten betreffende onwettige aankoop en vervoer van ajuinen, 09/02/1944. - 1 stuk.
series   Documentation, .
file   Krantenknipsels, artikels en foto's betreffende het boek 'De Papegaai is geschoten' van Marc Verschooris: over de bevrijding van Albert Mélot in de Papegaaistraat te Gent door leden van het Geheim Leger, 1994. - 1 omslag.
item   Foto van de bevrijdng van Bottelare, 1944. - 1 stuk.
file   Dossier betreffende de heruitgave van de valse Soir door de Aktie-Raad van de Weerstand, 1982. - 1 omslag.
file   Krantenknipsels betreffende het proces over de Duitse oorlogsmisdaden in Vinkt en Meigem voor de Krijgsraad te Gent, 1948. - 1 omslag.
item   Programmabrochure voor de vijftigste verjaardag van de wapenstilstand 1918 en de herdenking van de bevrijding van Gent op 6 september 1944, 1967. - 20 p.