Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Deelarchief van het Kempisch Legioen
series   Stukken betreffende de clandestiene activiteiten en de bevrijding, .
series   Berichten tussen leden, 31/07/1944-29/09/1944. - 1 omslag.
series   'Orders' van de Legioenbevelhebber (SB12 en KKH43), 01/06/1944-19/09/1944. - 1 omslag.
series   Brieven van de chef van de Belgische Nationale Beweging provincie Antwerpen aan de commandant van het Kempisch Legioen betreffende een eventuele samenwerking tussen beide organisaties, 15/09/1942. - 2 stukken.
item   Brief van KKH43 aan de heer Van der Bist te Turnhout betreffende het misbruiken van de naam van het Kempisch Legioen, 10/06/1944. - 1 stuk.
item   Instructies van het Geheim Leger provinciaal commando Antwerpen, voor het voeren van guerilla, 23/08/1944. - 9 p..
item   Instructies van de zonecommandant van het Geheim Leger voor de vernietiging van het telefoonnetwerk in de provincie Antwerpen, 1944. - 4 p..
series   Stukken betreffende de naoorlogse activiteiten, hoofdzakelijk de liquidatie, .
item   Beknopte historiek, met een lijst van gevangen genomen en gedode Duitsers tijdens de bevrijding, zd. - 3 p..
series   Briefwisseling, 11/09/1944-1979.
item   Reglement van inwendige orde, 03/1972. - 1 stuk.
item   Koninklijk Besluit van 23/02/1961 houdende erkenning van het Kempisch Legioen, Service D en de Nationale Koningsgezinde Beweging als gewapende weerstandsgroeperingen, 1968. - 1 stuk.
series   'Kontakt': maandblad van het Kempisch Legioen, nrs 1 en 7, 1948-1949. - 2 nummers.
series   Ledenlijsten, 1944-1979. - 1 omslag.
item   Lijst van leden uit Mol die werden gevangen genomen, zd. - 1 stuk.
series   Notulen van de bestuursvergadering van 11/11/1945, 11/09/1961, 04/10/1961, 26/08/1971 en zd, , Overwegend:1945-1971. - 1 omslag.
series   Ingekomen 'dagelijkse orders' van het Coördinatiecomité van de Weerstandsgroepen der Provincie Antwerpen. Orders 1 tot 40, 16/09/1944-31/10/1944. - 1 omslag.
series   Ingekomen richtlijnen van de Unie van de Weerstand gewest Turnhout. Met een lijst van afgevaardigden van het Kempisch Legioen in de Unie, zd. - 1 omslag.
item   Lied van het Kempisch Legioen, op muziek van Bob Scholte en tekst van Jack Bess, 1947. - 1 stuk.
item   Blanco opeisingsbevel van het Kempisch Legioen, 1944. - 1 stuk.
file   Stukken betreffende de uitreiking van eervolle onderscheidingen en attesten van gewapend weerstander, 1946-1978. - 1 omslag.
item   Toespraak van commandant Georges Dupret naar aanleiding van de bevrijding van koning Leopold III uit krijgsgevangenschap, 20/05/1945. - 8 p..
file   Dossier betreffende de heropbouw van de hoeve van VIctor Wils te Gierle, commandopost van het Kempisch Legioen tijdens de bevrijding en afgebrand op 21/09/1944, 1947. - 1 omslag.
series   Financiële stukken, 1945-1972. - 1 omslag.
series   Artikels van commandant Georges Dupret en andere leden van het Kempisch Legioen, gepubliceerd in het weekblad 'De Kempen', voorheen het 'Inlichtingen- en Annoncenblad. Weekblad voor het Arrondissement Turnhout, 1945-1946. - 1 omslag.
file   Stukken betreffende de organisatie van het Bevrijdingscriterium voor beroepsrenners te Turnhout, ten voordele van de sociale dienst van het Kempisch Legioen, 1948-1949. - 1 omslag.
series   Individuele ledendossiers, , Overwegend:1946-1950. - 39 dossiers. Dossiers van Antonissen Carolus, Appels Jules, Baudeweyns Albertus, Baudeweyns Josephus, Bax Leopold, Bobon Omer, Bruyninckx Henri, Cornelissen Eduardus, De Belder John, De Belder Triphon, De Jongh Gustavus, Diels Alphonsus, Dupret Georges, Geusens Henri, Goris Ferdinand, Hens Louis, Heyns Jan, Huybreghts Jos, Jacobs Carolus, La Faire Victor, Obbels Maria, Peeraer Henri, Raeymaekers Pieter, Renard François, Schotanus Joannes, Swaan Joseph, Teuns Alfons, Van Baelen Alphons, Van den Ackerveken Willem, Vanderstraeten Louis, Van de Ven Antonius, Van de Ven Josephus, Van Gils August, Van Hevele Robert, Van Laer August, Van Looy Renaat, Verbruggen Marcel, Verheyen Frans en Witvrouwen LodewijkAlgemene Info
series   Documentatie, .
item   Huldegedicht van L.S. 'Aan Zijne Majesteit Koning Leopold III', 05/07/1940. - 1 stuk.
file   Statuten en historiek van de Nationale Confederatie der Burgerlijke Weerstanders van België, 1948. - 2 stukken.
file   Stukken van de Vereniging der Politieke Gevangenen afdeling Turnhout, 1945-1947. - 1 omslag.
file   Stukken betreffende de Belgische Democratische Unie, 1946. - 1 omslag.
item   Kandidatenlijst voor de veiligheidsdienst van het Geheim Leger te Mol, 1944. - 1 stuk.
item   Affiche met vermelding van de officieren en manschappen van de Belgische verzetsbewegingen op de dagorde van de Geallieerde Expeditiekrachten, 1944. - 1 stuk.
item   Rondzendbrief nr 340 van de minister van Justitie betreffende de toepassing van de besluitwet van 12/10/1918 inzake de internering van vreemdelingen en Belgen die verdacht zijn van betrekkingen met de vijand, 21/08/1944. - 1 stuk.
item   Pamflet van het Onafhankelijkheidsfront met een vergelijkende bilan tussen de positie van het verzet en het beleid van de regering Pierlot, 1944. - 8 p..
series   Persknipsels betreffende de bevrijding van Turnhout, amnestie en René Van Looy, , Overwegend:1984. - 1 omslag.
item   Strijdliederen voor het verzet, 11/1945. - 1 stuk.
item   Statuten van de Belgische Nationale Beweging federatie Antwerpen, zd. - 1 stuk.
series   Circulaires van luitenant-generaal Pire betreffende de oprichting van de Verbroedering(en) van het Geheim Leger, zd. - 2 stukken.