Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Archief van het Geheim Leger schuiloord Blankenberge (naoorlogs)
series   Stukken van algemene aard, .
item   Lijst van Blankenbergse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog, sd. - 1 stuk.
file   Ledenlijst van de Nationale Vuurkruisenbond West-Vlaanderen en convocatiebrief van de afdeling Blankenberge, 1939. - 2 stukken.
series   Diverse oorlogsstukken, 1941-1944. - 1 omslag. Bevat oa: Passierschein voor Duitse krijgsgevangenen, 'Le Cheval de Troie' (08/1941); afscheidsbrieven van terdoodveroordeelden (1942); 'Gai, gai, marions-nous' (over het huwelijk van Leopold III met Liliane Baels); brief van kardinaal Van Roey over de Duitse propaganda in de Nederlandse pers (27/02/1943); protestbrief van de Nederlandse bisschoppen tegen de schending van de vrijheden, deportatie van de joden, verplichte tewerkstelling in Duitsland,... (17/02/1943); brief van kardinaal Van Roey over de wegneming van de kerkklokken (15/03/1943); nota van Maria Baers over de Hulp aan Arbeiders in den Vreemde (1943); sluikkrant De Werker (08/1944) en een nota van de Kommunistische Partij West-Vlaanderen aan alle instructeurs, groepsverantwoordelijken en partijkameraden (12/06/1944)Algemene Info
series   Diverse pamfletten, brochures, affiches, kalenders en liederen, 1918-1948. - 1 omslag.
series   Diverse persknipsels betreffende de Tweede Wereldoorlog en het verzet, 1944-1982. - 1 omslag.
file   Stukken betreffende collaboratie in de regio Blankenberge, 1944-1947. - 1 omslag.
file   Stukken betreffende aanvragen voor betrekkingen, 1944-1947. - 1 omslag.
file   Dossier betreffende Raymond Caty, eind 1941 verbannen uit de kuststreek, 1945. - 1 omslag.
series   Stukken betreffende het Geheim Leger (schuiloord Blankenberge), .
series   Briefwisseling, 1944-1952. - 3 omslagen.
series   Briefwisseling, 1946. - 1 omslag.
series   Ledenlijsten, 1944-1967. - 1 pak.
series   Fiches betreffende voorstellen tot het schrappen van leden, 1947. - 1 omslag.
file   Stukken betreffende gedeporteerden en politieke gevangenen, 1944-1951. - 1 omslag.
series   Activiteitenverslagen over de periode juni-oktober 1944, 1944. - 1 omslag.
item   Verslag over de pogingen tot samenwerking tussen het Geheim Leger en het Onafhankelijkheidsfroànt/Partizanen in Blankenberge, 08/09/1944. - 1 stuk.
series   Dagorders van de Binnenlandse Troepen West-Vlaanderen, nrs 5-12, 10/11/1944-21/11/1944. - 1 omslag.
series   Dagorders van het Geheim Leger sector Brugge-Oostende, nrs 1-19, 19/09/1944-18/12/1944. - 1 omslag.
file   Notulen, verslagen en circulaires betreffende de oprichting en werking van de Unie der Verbroederingen van het Geheim Leger (UVGL), 1948-1990. - 1 omslag.
series   Notulen van de Verbroedering van het Geheim Leger sector Brugge-Oostende, 03/1949-05/1950. - 1 omslag.
series   Circulaires van de Verbroedering van het Geheim Leger zone III en sector Brugge-oostende, 10/1944-11/1947. - 1 omslag.
series   Statuten van de Verbroedering van het Geheim Leger sector Brugge-Oostende en de schuiloorden Blankenberge, Brugge, Knokke en Oostende, 1950-1951. - 1 omslag.
item   Reglement van inwendige orde van de dissidente vzw 'Herbroedering van het Geheim Leger-Blankenberge', sd. - 1 stuk.
item   Overeenkomst tussen het Geheim Leger zone III en de V-Liga, 1944. - 1 stuk.
file   Stukken betreffende plechtigheden en feesten, 1944-1970. - 1 omslag.
file   Stukken betreffende de slagorde ('Ordre de Bataille') van het schuiloord Blankenberge vanaf 1 januari 1942, sd. - 1 omslag.
series   Lijsten van leden waarvan een dossier tot erkenning als gewapend weerstander werd opgesteld, 1946-1947. - 1 omslag.
file   Stukken betreffende de demobilisatie en liquidatie van het Geheim Leger, 1944-1952. - 1 omslag.
series   Lijsten van leden die in november 1944 hun wapens hebben ingeleverd bij de rijkswacht, 18/11/1944-19/11/1944. - 2 stukken.
series   Circulaires van de Nationale Confederatie der Burgerlijke Weerstanders van België en formulieren van leden voor wie een dossier tot erkenning als burgerlijk weerstander werd opgesteld, 1949-1957. - 1 omslag.
series   Kasboeken van de Verbroedering van het schuiloord Blankenberge, 1955-1990. - 2 delen.
series   Rouwbrieven, 1944-1965. - 1 omslag.
file   Dossier betreffende het 'drama van Rosquéo': de fusillering van vijf Blankenbergenaars op 24 juni 1944 in het Bretoense gehucht Rosquéo, 1944-1984. - 1 omslag.
series   Lijsten en verslagen over de wacht aan het kanaal Zeebrugge-Brugge, 1944-1948. - 1 omslag.
file   Stukken betreffende voorstellen tot eervolle onderscheidingen, 1945-1949. - 1 omslag.
item   Ledenlijst van het Blankenbergse zuiveringscomité, 1945. - 1 stuk.
item   Bronzen medaille van het schuiloord Blankenberge, 1980. - 1 stuk.
series   Ledenfichier, . - 1 doos.
series   Individuele ledendossiers, , Overwegend:1946-1950. - 285 omslagen.