Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Documenten Pierre De Gols betr de Belgische Militaire Organisatie van de Weerstand (OMBR)
series   Slagorde van de OMBR, 1944. - 1 omslag.
file   Stukken betreffende het Nationaal Comité, 1970-1984. - 1 omslag.
file   Stukken betreffende de Nationale Federatie der Verbroederingen van de OMBR, 1950-1970. - 1 omslag.
file   Statuten en reglement van inwendige orde van de 112e Brigade, 1945. - 2 stukken.
file   Statuten en ledenlijst van de Amicale des Anciens de la 112e Brigade, 1970. - 2 stukken.
series   Briefwisseling, 1959-1995. - 1 omslag.
item   Lijst van OMBR-leden die deel uitmaken van de controlecommissies, voorzien in de Besluitwet van 19 september 1945 tot vaststelling van het statuut van de gewapende weerstand, . - 2 p.
file   Stukken betreffende toekenningen van Belgische nationale orden en graden in de weerstand, 1968-1995. - 1 omslag.
item   Artikel uit het tijdschrift Europe Amérique ("Comment on 'fabriquait' un mouvement de résistance"), 07/07/1955.
item   Artikel ("La Résistance et l'OMBR au littoral et à Gand"), 1951.
file   Persoonlijke stukken van Pierre De Gols, 1944-1975. - 1 omslag.
file   Persoonlijke stukken van Lucien De Vogelaere, 1945-1969. - 1 omslag.
item   Verslag van luitenant Auguste Soffie betreffende zijn verzetsactiviteiten, 29/06/1945. - 3 p.
series   Medailles, armbanden, stempels en diverse insignes, 1944-1970. - 1 doos.