Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Documenten Jean Boogaerts betr het Geheim Leger zone III en schuiloord 'Le Héron'
series   Stukken van algemene aard, .
series   Algemene briefwisseling, 07/09/1944-02/07/1990. - 1 omslag.
series   Persknipsels betreffende de Tweede Wereldoorlog en het verzet, 1944-1987. - 1 omslag.
item   Bijzonder nummer van 'De Werker. Orgaan van de Belgische Socialistische Partij-zetel Gent, 09/1944. - 1 nummer.
item   Propagandabrochure met anti-Duitse karikaturen, verspreid door de Royal Air Force ("Le miroir des boches/Moffen-spiegel"), sd. - 1 stuk.
item   Strooibriefje ("Vive Clemenceau!"), sd. - 1 stuk.
item   Verslag van Eduard De Clercq over de activiteiten van een groep leden van het Gentse politiekorps, gevormd in de schoot van het Geheim Leger op initiatief van Leon Janssens, 15/07/1945. - 1 stuk.
item   Verslag van Joseph De Vuyst over het optreden van een groep partizanen uit Leuven te Wetteren op 15 september 1944, sd. - 1 stuk.
file   Persoonlijke nota's van Jean Boogaerts met herinneringen aan de periode 1940-1945 en het verzet, sd. - 1 omslag.
series   Stukken betreffende het Geheim Leger, zone III en schuiloord 'Le Héron', .
series   Statuten van de Unie der Verbroederingen van het geheim Leger, 1949-1986. - 1 omslag.
series   Statuten en reglement van inwendige orde van de zone III, 1961. - 1 omslag.
series   Plattegronden van de zone III en de sector Gent, sd. - 2 stukken.
series   Dagorders van de staf van de zone III, nrs 3-16 en 19-21, 19/09/1944-14/11/1944. - 1 omslag.
series   Notulen van de vergaderingen van de sector Gent van 21 september 1945 en 3 april 1947, . - 2 stukken.
item   Notulen van een bestuursvergadering van het schuiloord 'Le Héron' van 19 juli 1947, . - 1 stuk.
series   Ledenlijsten van het schuiloord 'Le Héron', 1944-1945. - 1 omslag.
series   Lijsten van politieke gevangenen, gekwetsten en gesneuvelden van het schuiloord 'Le Héron', 1944-1945. - 1 omslag.
item   Ontwerp van statuten van het schuiloord 'Le Héron', sd. - 1 stuk.
series   Foto's, 1944-1995. - 1 omslag.
series   Ledenfichier van het schuiloord 'Le Héron', sd. - 1 fichier.
series   Persoonlijke dossiers van verzetslui, . - 9 omslagen.
file   Dossier Julien Braet, . - 1 omslag.
file   Dossier Louis Camu, . - 1 omslag.
file   Dossier Jean Duhamel, . - 1 omslag.
series   Erkenningsattesten gewapend weerstander, afgeleverd door de Dienst van de Weerstand, 1950. - 1 omslag.
series   Verklaringen van Jean Boogaerts betreffende lidmaatschap en verzetsactiviteiten van leden van het schuiloord 'Le Héron', 1944-1948. - 1 omslag.
series   Doodsprentjes en rouwbrieven, 1944-1980. - 1 enveloppe.
file   Stukken betreffende verzetslui die onbekend zijn bij het schuiloord 'Le Héron', 1944. - 1 omslag.
item   Brochure over de deelname aan de bevrijdingsgevechten door de mobiele groep 'La Sarcelle' in september en oktober 1944, sd. - 1 stuk.
series   Fiches betreffende sabotagedaden in de regio Gent/Deinze uitgevoerd tussen juni en september 1944, sd. - 1 omslag.
file   Dossier betreffende de aanslag in de Papegaaistraat op 15 juli 1944 en de bevrijding van Albert Melot, 1946. - 1 omslag.
series   Stukken betreffende de uitkering van demobilisatiepremies, 1944-1945. - 1 omslag.
item   Verslag van François Versijp van de mobiele groep 'La Sarcelle' over de deelname aan de bevrijding van de streek rond Gent tussen 3 september en 25 oktober 1944, sd. - 23 p.
item   Verslag over de deelname van de groep Asper aan de bevrijdingsgevechten en het krijgsgevangen nemen van Duitse soldaten, sd. - 1 stuk.
series   Facturen en kwijtschriften, 09/1944-11/1944. - 1 omslag.
item   Dagboek van de ziekenafdeling, 15/09/1944-24/10/1944. - 1 deel.
item   Inventaris van de ziekenafdeling, 22/09/1944. - 1 stuk.
series   Formulieren met voorstellen tot bevordering in graad, 1944. - 1 omslag.
item   Programmaboek voor de galavertoning van de Franse film 'Les clandestins/ En toch krijgen we ze wel', ingericht door het schuiloord 'Le Héron' op 29 augustus 1946, . - 1 stuk.
file   Stukken betreffende de toekenning van de Franse Herinneringsmedaille aan leden van het schuiloord 'Le Héron', 1948-1954. - 1 omslag.
file   Stukken betyreffende de inhuldiging van een gedenkplaat in Gent voor René De Schuymer, door het schuiloord 'Le Héron' en de Franse verzetsgroep 'Les Cloches des Halles', 07/1949. - 1 omslag.
file   Programma en toespraak betreffende een herdenkingsdag op 4 september 1949, . - 2 stukken.
file   Stukken betreffende de inhuldiging van het memoriaal kolonel Haus te Gent, 1949-1950. - 1 omslag.
file   Stukken betreffende de toekenning van een erediploma aan leden van het gewapend verzet die hebben deelgenomen aan de bevrijding van Gent, 1960. - 1 omslag.
item   Programmaboek voor de 'dagen van het geheim Leger', georganiseerd door de verbroedering Oostende op 27-28 mei 1967, . - 1 stuk.
item   Toespraak van Jos Versichele bij de inhuldiging van een gedenkplaat voor de gesneuvelden van het schuiloord 'La Sarcelle', 1987. - 6 p.
item   Verslag van Marcel Blieck over zijn activiteiten in het verzet, sd. - 9 p.
item   Herdenkingsalbum opgesteld naar aanleiding van de inhuldiging van het Bevrijdingsmemoriaal van de Heuvelpoort op 5 september 1955, . - 44 p.