Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  War Department USA
file   Enquêtedossier US War Crimes Group, European Command betr het aanhouden en ombrengen van 8 Amerikaanse vliegeniers door collaborateurs en Duitsers te Chimay in april 1944, 1946-1947. - 3 fardes.
file   Dagelijkse verslagen van het 164th Quartermaster Battalion (US Army) te Luik, 1945 . - 1 farde.
item   Interne Civil Affairs-brochure over het Belgische verzet. ("War Department Pamphlet. Civil Affairs Information Guide. The Belgian Underground."), Nr. 31 - 194, 10/1944. - 1 vol..
item   Historiek van de activiteiten van de Civil Affairs Division in België ("Office of the Chief of military History special Staff US Army. History of the Civil Affairs Division, War Department special Staff (CAD activities with respect to Belgium)"), 1941-3/1946. - 1 vol., 62 pp..
series   Verslagen van het Eerste US-leger over de algemene toestand in het bevrijde België ("First Army G-2 Periodical Report/ First Army G-5 Reports/Casum Reports"), 4/8/1944-1/1945. - 1 farde. Voor de deelbestanden , ga naar 'bladeren in archieven'.- Het betreft hier documenten verzameld voor een verhandeling over Verviers. Interessant zijn vooral de Civil Affairs Summaries (CASUM). Pour les séries de fonds de ce groupe, cfr. 'feuilleter dans les archives'. Il s'agit de documents rassemblés pour une dissertation sur Verviers. Les Civil Affairs Summaries (CASUM) sont particulièrement intéressants.Algemene Info
item   Periodiek verslag van het vijfde korps van het eerste US-leger (G2), 14/01/1945. - 1 stuk.
item   Verslag van het eerste US-leger (G2) over het Duits ('zwart') radiostation 'The voice of Arnhem', 3/1/1945. - 1 stuk.
item   Verslag van het eerste US-leger (G2) over het verzamelen van bewijsstukken met betrekking tot spionagezaken ("Intelligence note on collection of evidence in espionage cases"), 28/1/1945. - 1 stuk.
series   Verslagen van het eerste US-leger (G5) betreffende de algemene toestand in Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Duitsland en België ("Civil Affairs Summary"), 4/8/1944-26/1/1945. - 1 omslag. Het verslag voor de periode 30/12/1944 - 12/1/1945 ontbreektAlgemene Info
file   Nota's over de 80th Division US Army in Europa, 6/1944-5/1945. - 1 farde.
item   Lijst met telefoonnummers van eenheden en diensten van het US-leger in Europa ("(Restricted.) Signal Office Headquarters, Western Base Section, Paris. Telephone directory"), Issue nr. 3, 2/5/1946. - 1 vol..
item   Bijlagen bij het overzichtsverslag van de activiteiten van het Eerste US-leger o.a. in België ("First Army Report of Operations. Annex 3, G 5 section report; annex 12, Provost Marshal section report"), 1/8/1944-22/2/1945. - 2 ex..
item   Documenten van US-leger over het bezette Duitsland ("US Army, Headquarters Heidelberg Area Command"), APO 758, 1944. - 3 doc..
series   Handboeken van het US-leger, FM 21-11; FM 27-5, 1940-1943. - 3 vol.. De reeks bestaat uit Basic Field Manual FM 27-5, Military Government (1940); FM 21-11, First Aid for Soldiers (1943) en US Army and Navy Manual FM 27-5, Military Government (1943)Inhoud
item   Verslag betr. de militaire operaties van enkele US-eenheden aan het Maas/Vaartkanaal in Limburg ("2nd Armd. Div., 66th Armd. Regt., 99th Inf. Bn. Operation of task force "Stokes""), 16/9/1944-18/9/1944. - 1 ex..
item   Register van gezochte oorlogsmisdadigers en verdachten ("Central Registry of War Criminals and Security Suspects"), APO 887 Paris, part 1 (A-L), 7/1945. - 1 vol..
item   Gidsje voor US-soldaten in Frankrijk ("A pocket guide to France"), . - 1 vol..
file   Maandverslagen van een US-munitie-eenheid o.a. actief in België ("610 Ordnance Ammunition Cy."), 1944-1947. - 1 farde.
file   Verslag US-luchtmacht betreffende het bombardement op Mortsel (Antwerpen) van 5 april 1943 ("USAAF. Secret. Hq VIII Bomber Command, Operational Research. April 1943 operations"), 18/5/1943. - 1 farde.
file   Inlichtingsformulier, ondervraging, getuigenis en Staff evidence analysis van het US Army inzake Alfred Naujocks, 1944-1946. - 1 farde.
series   Naoorlogse verslagen van Duitse militaire commandanten over de acties van hun eenheden o.a. in België in 1940 en 1944/45 ("Foreign Military Studies"), 1945-1954. - 5 fardes. De Historical Division legde de krijgsgevangen Duitse commandanten op gedetailleerde verslagen te schrijven over de gevechtshandelingen van hun eenheden.Algemene Info
file   Ethint series, .
file   A Series, .
file   B Series, .
file   C Series, .
file   P Series, .
item   T Series, .