Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Deutsches Generalkonsulat Antwerpen
series   Het vooroorlogse Duitse consulaat-generaal te Antwerpen: Deutsches Generalkonsulat, 30/4/1939-14/2/1940. - 10 fardes. Inbewaringgeving van archiefbestand van publiekrechtelijke aard door het Rijksarchief.Algemene Info
file   Ingekomen brieven met bijlage van F. Seiffert betreffende een identiteitscontrole uitgevoerd op Volksgenossen, 30/4/1939-1/5/1939. - 1 omslag.
item   Briefwisseling met de NSDAP-Landesgruppenwaltung betreffende nieuwe gezichten bij het tijdschrift Freude und Arbeit, 16/6/1939-19/6/1939. - 2 stukken.
item   Ingekomen brief van Landesgruppenleiter A. Schulze aan de nieuwe Generalkonsul Schellert betreffende hun relatie, 27/6/1939. - 1 stuk.
item   Ingekomen brief van A. Schulze aan Schellert betreffende een vergadering over de Deutsche Bergleute, 27/6/1939. - 1 stuk.
item   Briefwisseling met G. Vanniesbecq betreffende het versturen van het NSDAP-programma, 27/6/1939-22/8/1939. - 2 stukken.
item   Ingekomen brief van Krieg (Kassenleiter NSDAP-Belgien) betreffende hulpkracht voor J. Gelsam, 21/8/1939. - 1 stuk.
item   Nota van de Deutsche Botschaft, Brussel betreffende de ondergeschiktheid van ambtenaren aan de ambassadeur, 9/1939. - 1 stuk.
item   Ingekomen brief van het Amt Seefahrt (Auslandsorganisation-Belgien) betreffende de nieuwe Unterabschnittsleiter van het Amt Seefahrt, Antwerpen, 24/9/1939. - 1 stuk.
item   Kopie van een brief van de Deutsche Botschaft, Brussel aan Auswärtiges Amt en Generalkonsulat betreffende het houden van een redevoering, 20/1/1940. - 1 stuk.
file   Aantekeningen en briefwisseling met het Auswärtiges Amt Berlin betreffende het zenden van materiaal over de Hitlerjugend, 26/1/1940-14/2/1940. - 1 omslag.
file   Registers van paspoorten verstrekt door het Duitse consulaat-generaal te Antwerpen, 1939-1941. - 2 registers.
series   Het vertrek van de consul-generaal, 24/7/1940-27/7/1940. - 2 p..
item   Concept van een brief aan H. Van Becelaere, 24/7/1940. - 1 stuk.
item   Uitgaande brief aan Schneider (Ortsgruppenleiter Antwerpen) naar aanleiding van het vertrek van de konsul-generaal, 27/7/1940. - 1 stuk.
series   Abwicklungsstelle Deutsches Generalkonsulat/Dienststelle des Auswärtigen Amts, 26/10/1939-2/4/1942. - 27 fardes.
file   Briefwisseling tussen de NSVAP (Nationaalsocialistische Vlaamsche Arbeiderspartij) en het Deutsches Generalkonsulat te Antwerpen, 1939-1945, Overwegend:1939-1941. - 33 doc.. Bevat ook twee brieven aan Hemesath, Beauftragter des Reichsjugendführers te Brussel en redevoeringsteksten van M. Lambreghts. Contient aussi deux lettres de Hemesath, Beauftragter des Reichsjugendführers à Bruxelles et des textes de discours de Lambreghts.Algemene Info
item   Briefomslag van J. Dreesen en uitgaande brief aan Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, Langesgruppe Belgien betreffende het inwilligen van haar verzoek, 9/1940. - 2 stukken.
file   Ingekomen en uitgaande brieven betreffende het verschaffen van documentatie (geboorteakte) over A. Fiedler, 24/4/1941-21/5/1941. - 1 omslag.
file   Briefwisseling met de Ortsgruppe Antwerpen betreffende informatie over K. Klaas, Freiherr von Palm en W. Bahms, 20/5/1941-16/8/1941. - 1 omslag.
item   Briefwisseling met J. Brusseleers betreffende zijn vraag om Duitse oorlogsdocumentatie, 3/8/1941-5/8/1941. - 2 stukken.
item   Briefwisseling met het Consulaat van Portugal betreffende voedingsmiddelen voor de Portugese kolonie, 28/3/1941-3/4/1941. - 2 stukken.
file   Briefwisseling met L. Schmitt (Ortsgruppenleiter Antwerpen) betreffende een vermeende dubbele verdeling van levensmiddelen, 13/5/1941-21/8/1941. - 1 omslag.
file   Brieven betreffende een geblokkeerde rekening van A. Vanherreweghe-Dölle, 17/11/1941-3/12/1941. - 1 omslag.
file   Brieven betreffende de financiële toestand van A. Coppens-Dejaeghere, 17/11/1941-3/12/1941. - 1 omslag.
series   Ingekomen brieven van het Auswärtiges Amt en van de Ortsgruppe Antwerpen betreffende de vraag om formulieren voor het bekomen van het Ehrenkreuz der Deutschen Mutter, 26/10/1939-29/9/1941. - 1 omslag.
item   Briefwisseling met Marquardt (Stützpunktleiter Mechelen) betreffende het verwerven van het Duitse staatsburgerschap, 21/6/1941-23/6/1941. - 2 stukken.
file   Brieven betreffende A. Hafen (Gemeinschaftslager Berlin), 23/7/1941-18/8/1941. - 1 omslag.
file   Briefwisseling met de Landesgruppe Belgien betreffende Stützpunktleiter van Vlaanderen, in het bijzonder die van Limburg, 3/10/1941-29/11/1941. - 1 omslag.
file   Brieven betreffende vertalers-tolken Nederlands-Duits en Duits-Nederlands, 11/2/1942-14/3/1942. - 1 omslag.
item   Ingekomen brief van het Stützpunkt Waterschei betreffende een aanvraag voor reispassen, 2/4/1942. - 1 stuk.
item   Brief van J. De Roeck waarin ze een nieuw adres meedeelt, 24/6/. - 1 stuk.