Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Deelarchief van de Secretarissen-generaal als college
item   Toespraak van Raymond Delhaye, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, voor het comité van secretarissen-generaal naar aanleiding van zijn ontslagname (24 september 1940), 1940. - 1 stuk.
series   Processen-verbaal van de zittingen van het comite van de Secretarissen-generaal, 1940-1944. - 1 microf. en 1 vol. .
series   Nota's over de Secretarissen-generaal: bevoegdheden, politiek van samenwerking, economie, taal- en culturele problemen, wederopbouw, 1940-1941. - 1 farde. Bevat ook een lijst van besluiten van de Secretarissen-generaal 1940-41 en enkele zittingsverslagen. On y trouve aussi une liste de décisions des Secrétaires généraux 1940-41 et quelques rapports de réunions.Algemene Info
item   Lijst van de besluiten van de Secretarissen-generaal over de periode juli 1940 - maart 1941 ("Moniteurs belges des arrêts ministériels et autres arrêtés des Secrétaires généraux"), . - 1 omslag.
series   Notulen van het comité van Secretarissen-generaal, 1941. - 5 stukken.
series   Samenvattende nota's van de Secretarissen-generaal, 1940-1941. - 6 stukken.
file   Correspondentie tussen het Comité van Secretarissen-generaal en de Militärverwaltung over de belastingen 1942, 1941-1942. - 1 farde.
file   Documenten m.b.t. de Secretarissen-generaal en het probleem van de grote agglomeraties, 1940-1944. - 1 farde.
series   (overgebracht naar ARA) Steekkaartensysteem van de besluiten van de Secretarissen-generaal, 1940-1944. - 1 fichier.