Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Zittingsverslagen en rapporten van de Onderzoekscommissie van de Secretarissen-generaal (Commission d'enquête des Secrétaires Généraux)
series   Processen-verbaal, rapporten en adviezen, 1945-1948. - halve doos.
item   Huishoudelijk reglement van de onderzoekscommissie, . - 3 p..
item   Lijst van vragen die aan alle Secretarissen-generaal kunnen worden gesteld, . - 1 p..
item   Proces-verbaal van de zitting van 25 april 1945, 1945. - 1 p..
file   Documenten met betrekking tot Rulot, 1945. - 17 stukken.
item   Proces-verbaal van het verhoor van Jean-François Vossen (oud secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken), afgenomen op 8 juni 1945, 1945. - 5 p..
item   Rapport betreffende de zaak Jean-François Vossen (oud secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken), . - 158 p..
item   Proces-verbaal van de zitting van 3 mei 1945, 1945. - 2 p..
item   Rapport betreffende de zaak Charles Verwilghen, 1945. - 47 p..
item   Proces-verbaal van de zitting van 24 mei 1945 betreffende het van Charles Verwilghen (oud secretaris-generaal van het departement Arbeid en Sociale Voorzorg) afgenomen verhoor, 1945. - 2 p..
item   Proces-verbaal van het verhoor van Jean-François Vossen (vervolg), afgenomen op 13 juni 1945, 1945. - 3 p..
item   Proces-verbaal van het verhoor van Charles Verwilghen, afgenomen op 27 juni 1945, 1945. - 15 p..
item   Amendementen op het conceptadvies in de zaak Charles Verwilghen, 1945. - 2 stukken.
item   Advies in de zaak Rulot, 1945. - 23 p..
item   Proces-verbaal van de zitting van 5 juli 1945, 1945. - 1 p..
item   Proces-verbaal van de zitting van 19 juli 1945, 1945. - 1 p..
item   Proces-verbaal van de voormiddagzitting van 2 augustus 1945, 1945. - 1 p..
item   Conceptadvies in de zaak Jean-François Vossen, 1945. - 25 p..
item   Bemerkingen van M. Libois bij het conceptadvies in de zaak Jean-François Vossen, 1945. - 6 p..
item   Advies in de zaak Jean-François Vossen, 1945. - 49 p..
item   Nota betreffende de zaak Jean-François Vossen ("Note de minorité"), 1945. - 34 p..
item   Proces-verbaal van de namiddagzitting van 2 augustus 1945, 1945. - 1 p..
item   Rapport betreffende de zaak Jean De Voghel (oud directeur-generaal van het ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg), 1945. - 21 p..
item   Proces-verbaal van het verhoor van Jean De Voghel (oud directeur-generaal van het ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg), afgenomen tijdens de zitting van 27 september 1945, 1945. - 7 p..
item   Proces-verbaal van het verhoor van Jean De Voghel (vervolg), afgenomen tijdens de zitting van 4 oktober 1945, 1945. - 2 p..
item   Advies in de zaak Jean De Voghel (oud directeur-generaal van het ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg), 1945. - 14 p..
item   Rapport betreffende de zaak Alexandre Delmer (oud secretaris-generaal van het ministerie van Openbare Werken), 1945. - 31 p..
item   Verklaring van Alexandre Delmer aangaande zijn handelwijze als secretaris-generaal tijdens de oorlog, 21/11/1945. - 4 p..
item   Proces-verbaal van het verhoor van Delmer (oud secretaris-generaal van het ministerie van Openbar Werken), afgenomen tijdens de zitting van 11 januari 1946, 1946. - 3 p..
item   Proces-verbaal van de zitting van 24 januari 1946, 1946. - 2 p..
item   Advies betreffende de zaak Alexandre Delmer, 1946. - 36 p..
item   Rapport betreffende de zaak Van Hecke (oud secretaris-generaal van het ministerie van Koloniën), 14/2/1946. - 13 p..
item   Rapport van Emile Janson voor de onderzoekscommissie betreffende de zaak Marcel Nyns (oud secretaris-generaal van het ministerie van Openbaar Onderwijs), 1/3/1946. - 51 p..
item   Proces-verbaal van de zitting van 21/3/1946, 1946. - 1 p..
item   Proces-verbaal van het verhoor van Marcel Nyns (oud secretaris-generaal van Openbaar Onderwijs), afgenomen tijdens de zitting van 21 maart 1946, 1946. - 5 p..
item   Nota's van Marcel Nyns bevattende aanmerkingen bij zijn verhoor, bijlagen bij het proces-verbaal van 21 maart 1946, 1946. - 3 stukken.
item   Proces-verbaal van de zitting van 19 april 1946, 1946. - 1 p..
item   Advies betreffende de zaak Marcel Nyns, 19/4/1946. - 12 p..
item   Rapport betreffende de handelwijze van E. De Jonghe als dienstdoend secretaris-generaal van het ministerie van Koloniën tijdens de bezetting, 1946. - 24 p..
item   Rapport betreffende de handelwijze van A. De Cock als dienstdoend secretaris-generaal van het ministerie van Openbare Werken tijdens de bezetting (periode april 1941 - augustus 1942), 1946. - 17 p..
item   Proces-verbaal van de zitting van 10 mei 1946, 1946. - 2 p..
item   Proces-verbaal van de zitting van 6 juni 1946, 1946. - 1 p..
item   Proces-verbaal van de zitting van 13 juni 1946, 1946. - 1 p..
item   Proces-verbaal van de zitting van 18 september 1946, 1946. - 2 p..
item   Proces-verbaal van de zitting van 28 november 1946, 1946. - 1 p..
item   Aanvullend advies betreffende de zaak Jean Vossen (secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken), 5/12/1946. - 5 p..
item   Proces-verbaal van de zitting van 30 april 1947, 1947. - 1 p..
item   Proces-verbaal van de zitting van 5 juni 1947, 1947. - 3 p..
item   Proces-verbaal van de zitting van 23 januari 1948, 1948. - 3 p..
item   Proces-verbaal van de zitting van 31 mei 1948, 1948. - 2 p..
series   Processen-verbaal van getuigenverhoren, 1944. - 2 stukken.
item   Proces-verbaal van het verhoor van getuige Raymond Delhaye (eresecretaris-generaal van Volksgezondheid), 11/12/1944. - 10 p..
item   Proces-verbaal van het verhoor van getuige Jean Hubrecht (dienstdoend secretaris-generaal van het ministerie van Justitie), 13/12/1944. - 7 p..
series   Stukken betreffende de affaire Plisnier (oud secretaris-generaal van het ministerie van financiën), 1945-1948. - 1,5 dozen.
file   Processen-verbaal van de verhoren (periode juni - december 1945) van Oscar Plisnier (oud secretaris-generaal van het ministerie van Financiën), 1945. - 17 stukken.
file   Rapport betreffende de zaak Plisnier, . - 9 omslagen en 1 pak.
item   Conceptrapport betreffende de zaak Plisnier, deel 1, . - 1 omslag. onvolledigAlgemene Info
item   Conceptrapport betreffende de zaak Plisnier, deel 2, . - 1 omslag. onvolledigAlgemene Info
item   Conceptrapport betreffende de zaak Plisnier, deel 3, . - 1 omslag. onvolledigAlgemene Info
item   Nota houdende conclusies, ingediend door Oscar Plisnier bij de Commissie, 2/1948. - 13 p..
item   (Concept?)advies betreffende de zaak Plisnier, . - 13 p.. onvolledigAlgemene Info
file   Werknota's van een lid van de Commissie Plisnier, . - 1 omslag.
file   Algemene documentatie van de Commissie, 1940-1944, Overwegend:mei-augustus 1940. - 1 pak. Het gaat om uittreksels van notulen van de vergaderingen van de secretarissen-generaal, briefwisseling, circulaires, rapporten,...Inhoud