Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Deelarchief Rode Kruis van België (Croix Rouge de Belgique)
item   Rode Kruis-lijsten van jonge mannen die zich vermoedelijk naar Frankrijk hebben begeven, 1940. - 1 farde.
item   Rode Kruis-lijsten van krijgsgevangenen, 1940. - 1 farde.
item   Vragenlijsten van het Luikse Rode Kruiscomité betr. gefusilleerden ("Croix rouge de Belgique. Comité de Liège. Questionnaires fusillés"), 1945. - 2 vol..
file   Diverse documenten van het Rode Kruis, 1940-1941. - 3 fardes.
item   Rode Kruis-lijsten van gesneuvelde militairen en burgers ("Croix rouge belge - Belgisch Rood kruis. Lijsten van gesneuvelde militairen en burgers - listes de militaires et civils décédés"), 1940. - 2 omslagen .
series   Lijsten van gedeporteerden en overledenen afkomstig van Croix Rouge de Charleroi, 1944-?. - 1 farde.