Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Persbulletins en andere documenten van het Commissariaat-generaal voor 's Lands wederopbouw (Commissariat Général à la restauration du Pays)
file   Documenten van het Commissariaat-generaal voor 's Lands wederopbouw betr. oorlogsschade, 1940. - 1 farde. Het archief van het Commissariaat bevindt zich op het Rijksarchief. Les archives du Commissariat se trouvent aux AGR.Algemene Info
series   Persbulletins van de Dienst van Voorlichting van het Commissariaat-generaal voor 's Lands wederopbouw, 1940-1944. - 5 dozen. Inbewaringgeving van archiefbestand van publiekrechtelijke aard door het Rijksarchief. - Het archief van het Commissariaat bevindt zich op het Rijksarchief. Les archives du commissariat se trouvent aux AGR.Algemene Info
file   Commissariaat-generaal voor 's lands wederopbouw. Tweede Algemeene Directie Architectuur en Stedebouw, Afdeeling Stedebouw. Het algemeen Plan van aanleg voor het stadsgewest Antwerpen, 1943. - 1 farde. Het archief van het Commissariaat bevindt zich op het Rijksarchief. Les archives du Commissariat se trouvent aux AGR.Algemene Info
file   Documenten Commissariaat-generaal voor 's Lands Wederopbouw betr de tewerkstelling van zgn asociale elementen (werkschuwen) en de Duitse inmenging, 1941-1942, Overwegend:1941. - 1 farde.
file   Varia Commissariaat generaal wederopbouw, . - 1 omslag. oa richtlijnen voor opmaken plannen secties planologie en urbanismeAlgemene Info