Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Administratieve onderwerpsmappen m.b.t. aangelegenheden binnen de bevoegdheid van de bij het Reich aangehechte gemeentes van de Kreis Eupen - Montzener Gebiet
file   Documenten betreffende de begroting van gemeenten ("Haushaltsplan"), 1941-1944.
file   Documenten betreffende de bevolking : "Geburten", "Familien" en "Sterbebuch", .
file   Documenten betreffende belastingen ("Zu- und Abgangliste der Gemeindesteuern en Grundsteuermessbescheide"), 1941-1944.
file   Documenten betreffende burgerbescherming ("Luftschutzsirenen"), 1944.
file   Documenten betreffende bibliotheken ("Bücherverzeichnis"), .
file   Documenten betreffende Drankhuizen ("Vergunningen"), 1942.
file   Documenten betreffende financiën ("Vorlaüfige Kassenkontrolle en Verzeichnis der Zahlungsverbote"), .
file   Documenten betreffende gas en water, .
file   Documenten betreffende gronden - schattingen "Bau-, Verkehrs"- en "Industrieland", 1944.
file   Documenten betreffende metaalleveringen - aanvragen, 1941-1944.
file   Documenten betreffende nationaliteit - inlichtingen over Belgische, 1942-1943.
file   Documenten betreffende rantsoenering - modaliteiten uitreiking rantsoeneringskaarten, 1940.
file   Documenten betreffende scholen - rekeningen, 1943-1944.
file   Documenten betreffende uitgaven - Van gemeentekas voor gemeentediensten (inkomens, vergoedingen enz.), 1942-1944.
file   Documenten betreffende volksgezondheid ("Artz- und Arzneikosten"), 1941.
file   Documenten betreffende wedden - onderwijzend personeel ("Schulkasse") en "Fürsorge", 1941-1944.
file   Documenten betreffende wegeniswerken -vaststellingen, afrekening, administratie, 1941-1942.
file   Documenten betreffende Woningen-"Wohnungshilfwerk" : noodwoningen enz., 1944.
file   Verschillende documenten betreffende voorgaande onderwerpen e.a., .
file   Blanco's van formulieren, .