Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Deelarchief van de Algemene transportonderneming Van Campenhout (Haren) betreffende de weghaling van de kerklokken voor de bezetter
file   Briefwisseling Algemeene Transportonderneming Van Campenhout, Haren, met parochiepriesters en kerkfabrieken in verband met door weghaling klokken ontstane schade aan kerken. Schadekonstateringen, herstellingskosten ten laste van Van Campenhout ("Réclamations cloches liquidées jusqu'au 31.1.1944"), 1943. - 1 pak.
file   Briefwisseling Algemeene Transportonderneming Van Campenhout, Haren, met parochiepriesters en kerkfabrieken in verband met door weghaling klokken ontstane schade aan kerken. Schadekonstateringen, herstellingskosten ten laste van Van Campenhout ("Réclamations cloches liquidées jusqu'au 31.1.1944"), 1943-1944. - 1 pak.
file   Briefwisseling Algemeene Transportonderneming Van Campenhout, Haren, met parochiepriesters en kerkfabrieken in verband met door weghaling klokken ontstane schade aan kerken. Schadekonstateringen, herstellingskosten ten laste van Van Campenhout ("Réclamations cloches liquidées jusqu'au 31.1.1944"), 1944. - 1 pak.
file   Formulieren ("Ondergeteekende, pastoor te..., verklaart hierbij dat na het beëindigen van het weghalen der klokken, in de kerk te... geen benoodigheden in de kerk werden ontvreemd"), 1943-1944. - 1 pak.
file   Formulieren ("Ondergeteekende Mr..., Pastoor van... kerk te... verklaart hierbij dat het weghalen van de klokken geenerlei schaden heeft veroorzaakt of/dat de veroorzakte schaden volledig werden vergoed of hersteld"), 1943-1944. - 1 pak.